Tidskriften   LÄNSPUMPEN
 Start  Läs nummer Köp nummer Fråga oss Artiklar

Artiklar

Här kommer vi med jämna mellanrum att lägga ut artiklar. Det kan vara särtryck ur äldre nummer men också extramaterial som inte fått plats i den tryckta tidskriften.
 

En gigantisk våg träffar fartygets för
 

Vind och våg

Vind, vågor, havsströmmar och tidvatten har i alla tider varit av den största betydelse för sjöfarten. Vindar och havsströmmar har utnyttjats. Stormar och vågor har orsakat skeppsbrott och ond bråd död.

Eric Hallberg: Monstervågor. Om jättevågor som kan krossa de största fartygen

Eric Hallberg: Att hamna i dödvatten: hur fartyg kan stanna på grund av osynliga vågor i språngskiktet
 

Dieselmotor
 

Dieselmotorer

I fartyg ersattes ångmaskiner under 1900-talet av dieselmotorer. Den första installerades i Nobels Vandal, avsedd för transporter på ryska floder. Den danska Selandia och den svenska Suecia togs i trafik 1912. De var avsedda för transocean trafik. Det var ett genombrott för dieseldrift inom sjöfarten. Dieselmotorerna dominerar nu helt. Några artiklar om dieselmotorer.

Sture Appelblom: Om vatteninsprutning (pdf)

Olle Gustafsson: Paragrafbåtarnas motorer (pdf)

Ove Iko: Motorn som byggdes i ett exemplar (pdf)

 

Cunardlinjens berömda passagerarfartyg Queen Mary
 

Berömda fartyg och fartygstyper

En exposé över ett hundra års fartygshistoria med många fina bilder av klassiska fartyg. Bilden till vänster visar Cunardlinjens legendariska passagerarbåt Queen Mary för full maskin.

Gösta Bågenholm:
1900-talets historiska skepp och fartygstyper (pdf)

Eric Hallberg:
Valkokeriet Kosmos III från Götaverken

Eric Hallberg och Roger Söderberg:
Libertybåten Jeremiah O'Brien (pdf)

Göran Sändare:
Matson Lines vita skepp i Stilla Havet (pdf)


Göran Sändare:
Fickslagskeppet Admiral Graf Spee (pdf)

Bo Jershed:
Järnångskeppet Ernst Merck (pdf)


Göran Sändare:
Världens småbåtar (pdf)

 

Fullagarmotorn med sina dubbla kolvar
 

Fartygsteknologi

Sjöfarten har givetvis också anammat den tekniska utvecklingen. Exempel på detta är skeppsbyggeriet. Skroven sätts numera ihop av svetsade sektioner på stapelbädden. Däcksutrustning och annan utrustning har anpassats för effektiv hantering av laster i både fast och flytande form. Parallellt med detta har fartygens storlek ökat och besättningarna minskat i antal. Datatekniken har gått till sjöss för att underlätta lasthantering och navigering.

Eric Hallberg:
Vikabåtarna, två båtar ombyggda för mekanisk cementtransport

John E. Persson: Den förunderliga m/s Fullagar (pdf)
 
Nils Sjökvist: Fartygsnybyggen av idag (pdf)

Nils Sjökvist: Båtar byggda av betong (pdf)

Fartyg och sjöfolk
Torsten Billman
(1943 GKM)  

Fartyg och sjöfolk

Sjöfartshistoria handlar inte enbart om fartyg utan även om människorna i och kring fartygen. Varje fartyg bär påminst lika många berättelser som antalet människor det har varit i kontakt med.

Sune Stigsjöö: Med s/s Elfängen på Göta älv (pdf)

Nils Sjökvist: Drama på Fyrisån (pdf)

Nils Sjökvist: Bogserbåten Korpen som sommarstuga (pdf)

Nils Sjökvist: Passagerarbåtar vid den dalmatiska kusten (pdf)

Nils Sjökvist: En färjehamn i Italien (pdf)

Nils Sjökvist: Omlastningsfartyg (pdf)

Nils Sjökvist: Resebrev från Bodö (pdf)

Nils Sjökvist: Bogserbåtar - blandade bilder (pdf)

Nils Sjökvist: Donau - från Budapests horisont (pdf)

Gösta Bågenholm: Kol, koks, spökskepp och kallt krig (pdf)

Nils Sjökvist: Några dagar på Färöarna (pdf)

 


Fartyg och sjöfolk
s/y Amphitrite
 

Fartygsöden i charterturismens barndom

Entreprenören Bertil Harding startade den svenska charterturismen till Kanarieöarna och sedan också till Gambia. I båda dessa projekt spelade ett par lustjakter en icke oväsentlig roll.

Göran Sändare: Bertil Harding - Mannen bakom projekten (pdf)

Bertil Harding: Kanariöarna och s/y Amphitrite (pdf)


Bertil Harding: Gambia och m/y Saga (pdf)


Broschyr: s/y Amphitrite - en presentation (pdf)Fartyg och sjöfolk

 

På spaning efter fartyg som flytt

Vad har Kållandsö och Togo gemensamt?

Krister Bång: En efter en försvinner de (pdf)

Vad hände sen?

Malta Times berättar (text och video)

Nils Sjökvist: En efter en försvinner de ... forts. (pdf)

Officiell haverirapport från Malta
(pdf)

 

Till början på sidan