sjöfartshistorisk tidskrift Sök på lanspumpen.se

Fråga om allt som rör sjöfart

 


Klicka på bilden för att se fartyget i större format i ett nytt fönster eller en ny flik.

Det här fartyget, Ilderim IV, med hemmahamn Stockholm, ligger sedan flera år vid en kaj på Malta och ser lite förfallen ut. Byggd någon gång på 1940-talet i Holland. Känner någon till historien bakom fartyget? 2019, i juni

Krister Bång berättar. Denna Malta-baserade lustjakt ligger sedan länge på Malta. När jag var där, den 4 maj 1995, låg hon vid en pir i Mdina.

Fartyget byggdes 1937 av Boeles Yachtwerf i Bolnes, Holland och var designad av den kände Henri Willem de Voogt. Denne naval architect var född 1892 och kom att ha en framträdande roll bland alla eleganta lustjakter som byggdes i Holland. Han samarbetade med många varv, bland andra då med Boeles i Bolnes.

Fartyget har haft en rad olika namn genom åren. Hon byggdes som Trylona och fick senare namnen Wadona och Susannah Jane. År 1967 genomgick hon en genomgripande uppfräschning vid byggnadsvarvet och enligt vissa källor anges hon vara byggd då. När hon i augusti 1984 såldes från Västtyskland bar hon namnet Orpheus. Köpare var Bertil Åkesson i Stockholm som gav sitt fartyg namnet Ilderim IV.

Åkesson är fortfarande registrerad ägare till fartyget. Ilderim IV är 28 meter lång och är utrustad med två Caterpillar dieslar som ger fartyget en fart av 12 knop. 2019, i juli.Klicka på bilden för att se fartyget i större format i ett nytt fönster eller en ny flik.

Nils Sjökvist har följande undran. Denna fd fiskebåt såg jag för några veckor sedan i en vik vid Köpmannebro vid Vänern. Någon som vet vad det är för båt? 2018, i september.

Krister Bång berättar. Det är den gamla Smögentrålaren CARITA (reg-nr 8240). Hon byggdes i Marstrand 1937 för Smögen och hade under hela sin aktiva period LL 777. Hon såldes så småningom till Ove Åkerblom i Lidköping men hamnade hos en släkting i Köpmannebro och förtöjdes där fotot är taget. Denne släkting tog över sjöbussarna i Karlstad som då gick under namnet Tärna-Line. Det hela gick inget vidare och ägaren blev skyldig staten över 10 miljoner kr. Men då hade han redan flyttat till USA. Carita blev kvar på sin plats i Köpmannebro. Jag bifogar några bilder.2018, i september.

Carita
Carita innan hon sjönk. Foto: Krister Bång 2009
SHELL I
Carita som hon såg ut som fiskebåt LL 777
Foto: Jan Johansson 1979.


Klicka på bilden för att se fartyget i större format i ett nytt fönster eller en ny flik.

Nils Sjökvist har följande fråga. Vid en cykeltur förra veckan runt Orsasjön såg jag den här båten liggande i båthamnen i Vattnäs. Vet någon i läsekretsen vad det är för fartyg? 2018, i september.

Vi har fått ett svar från Erik Jalking, skeppare på Gustaf Wasa. Han skriver: Den kallas Nordstjärnan, ibland Nordstjärnan II. Om jag har fattat rätt har det varit något slags logementsfartyg. Den enda båt i Siljan (vad jag vet) som har öppen spis ombord. Det är inte den Nordstjernan som tidigare var passagerarbåt på sjön. Det finns också en syster, som saknar maskin. Vad jag vet har hon heller aldrig haft någon maskin. Ligger sen många år på botten i en mycket grund vik i Dalälven. Användes tidigare ibland som partybåt efter att ha nödtorftigt tätats och länsats och bogserats ut på sjön, för säkerhets skull på meterdjupt vatten.2018, i september.

Vi har fått ytterligare ett svar. Det kommer från båtens nuvarande ägare Ingemar Söderberg som berättar:

  • Byggd 1920 på Öfwermo varv i Leksand
  • Har varit tegelpråm på Siljan åt ett tegelbruk
  • Sedan utspisningsbåt vid ett flottningsskilje under flottningsepoken på Siljan så man slapp ta iland folket när det var matdags
  • Är 25 meter lång och hela 6 meter bred, inredd med trägolv och panel på skotten
  • Har som framdrivning en 6 cylindrig Mercedes lastbilsmotor
Båten är för närvarande till salu. 2018, i september.

Till början på tabellenKlicka på resp. bild för att se modellen i större format i ett nytt fönster eller en ny flik.

En av våra medlemmar har införskaffat en motorbåt byggd 1905 för LKAB (se ovan bild) och undrar om någon i läsekretsen kan bidra med information om båtens tidigare historia. Båten heter Motor och det finns en systerbåt som heter Mineral och ägs av Mjörns ångbåtsförening. 2018 i juli.

Till början på tabellenKlicka på resp. bild för att se modellen i större format i ett nytt fönster eller en ny flik.

Stefan Jönsson i Jämtland har följande fråga.Under åren 1902-1930 gick det en passagerarbåt på Storsjön. Båtens namn var Bergsviken och hon var byggd i trä. Hon fick en uttjänt ångmaskin från början men 1908 fick hon en ny ångmaskin och ångpanna från Sunds Verkstad. Efter det att Bergsviken slutat sin trafik lär denna ångmaskin ha sålts till Stockholm. Min fråga är om någon möjligen kan veta om det var en trippelångmaskin? Häruppe har det inte funnits något fartyg med trippelmaskin så jag blir förvånad när jag nu ser att en person har gjort en modell på Bergsvikens maskin, en trippel. Personen i fråga var mycket involverad i Bergsviken då hon gick i trafik. Jag bifogar två bilder på maskinen. Kanske någon i läsekretsen vet något? 2018, i juni.

Vi har fått ett svar från Torsten Hagnéus som skriver: “Nu har jag sett efter i Lloyd's - originalmaskinen var 1-cylindrig; 12 ¾″ - 17½″, på 5 nominella hk, ungfär 20/25 ihk. tillverkad av byggnadsvarvet.” 2018, i juni.

Till början på tabellenKlicka på bilden för att se fartyget i i bildens originalformat i ett nytt fönster eller en ny flik.

Lars-Eric Frennesson var över i Helsingör helgen 17-20 maj 2018 på deras träskeppsmöte. Bland de ca 110 båtarna där fanns en båt som hetter CAROLINE från Råå. Lars-Eric har googlat och sökt i skeppslistan men inte hittat några uppgifter om henne. Finns det någon som kan bidra med information om båten och dess historia? 2018, i maj.

Till början på tabellenFartyget passerar under Alnöbron
Det okända fartyget passerar under Alnöbron. Namnet i fören är svårt att tyda, men kan vara till hjälp. Klicka på bilden för att se fartyget i i bildens originalformat i ett nytt fönster eller en ny flik.

T. Lundberg undrar vilket fartyg vi ser under Alnöbron på detta gamla vykort.  2016, i december.

Henry Jansson skriver: "Fartyget heter Neckar och bron heter Almöbron".  2017, i maj.

Till början på tabellen


Jag arbetar just nu med manuset till en bok om min farfars mor, Carolina Hedengren, som tillsammans med sin fästman och sina föräldrar enligt uppgift i maj-juni 1841 skall ha rest som passagerare ombord på ångfartyget Scotia mellan Göteborg och Hull. Hur jag än söker så hittar jag bara RMS Scotia (Royal Mail Ship), som ju sjösattes långt senare och gick en helt annan trad. Känner ni till något ångfartyg med det namnet som gick Göteborg-Hull 1841?

Den blivande storredaren Thomas Wilson var 1831-1841 verksam i företaget Wilson, Hudson & Company. Hans ambition var från ännu tidigare att upprätthålla en linje för passagerare, gods och post mellan Hull och Göteborg med stopp även i Kristiania, nuvarande Oslo. I början pausade trafiken periodvis då det svenska ekonomiska stödet uteblev. Med tiden utvecklades detta emellertid till en reguljär och mycket framgångsrik trafik, från hösten 1841 i Thos. Wilson, Sons and Company. Bolaget kallades senare Wilson Line och det var på dess fartyg till Hull som många svenskar började sin Amerikaresa fram till första världskriget 1914. År 1917 såldes rederiet till Ellermankoncernen och ändrade namn till Ellerman's Wilson Line. Rederiet var verksamt fram till 1980 då det avvecklades. År 1966-1972 drev man linjen Göteborg-Hull med passagerarfärjan Spero.
    Just Scotia var inchartrad av Wilson, Hudson and Company från St George Steam Packet Company 1841, sannolikt under perioden mars-november. Hon återkom sedan aldrig till Sverigetrafiken och troligen inte i Wilsons trafik. Tyvärr nämns hon inte i olika "fleet lists" som finns för Wilsonrederierna. Experten på det här området heter Arthur G. Credland och kan i bästa fall fortfarande nås via Hull Maritime Museum.  2017, i mars.

Anders Bergenek

Till början på tabellenLinnea af Uppsala, tidigare tankfartyg
Linnea af Uppsala som hon såg ut efter det att hon byggts om från att ha varit tankfartyg.

Benny Andersson har länge försökt hitta en bild på hur Linnea af Uppsala såg ut från början som tankfartyg. Kan någon hjälpa till?  2016, i april.

Byggd 1922 på Maschinenfabriek en Scheepwerf de Waal, Nijmegen som bunkerbåt till Shell Stockholm med namnet SHELL VIII. Hamnade 1940 hos Shell i Danmark och bytte namn till SHELL I (se bilden) Byggdes om till passagerarfartyg 1981 och blev MIDDELGRUND av Halmstad, 1995 KOLINGEN, 1996 LINDÖN II och 2010 LINNEA af Upsala. 2018, i februari.

SHELL I
Linnea af Uppsala som hon såg ut som bunkerbåt SHELL I.

Nils Sjökvist

Till början på tabellenBåten Respit, tidigare Falken
Båten Respit, tidigare Falken. Klicka på bilden för att se den i större format i ett nytt fönster eller en ny flik.

Terje Nilsen undrar om någon kan lämna upplysningar om Respit som hade en lång historia i Norge. Hon byggdes troligen i Risör 1918 för svensk räkning och fick namnet Falken. Hon skulle under någon period ägts av AB Jönköpings Motorfabrik. Hon såldes till Norge 1937 där hon fick namnet Respit med hemort i Brevik. Det är Respits svenska historia som Terje Nilsen är intresserad av.  2016, i april.

Till början på tabellenOkänt ryskt fartyg, troligen i Liverpool
Det ryska fartyget. Texten på aktern är infälld. Klicka på bilden för att se den i större format i ett nytt fönster eller en ny flik.

Gunnar Björberg från Växjö undrar om någon kan identifiera detta fartyg. Det är ryskt och ligger troligen i hamnen i Liverpool. Namnet går inte att urskilja på fotografiet. Stora överbyggnader och mängden livbåtar är påfallande, så det kanske rör sig om ett skolfartyg.  2016, i april.

Skärskådar man den kyrilliska texten på akterspegeln kan man överst läsa "КООПЕРА...". Fartygets namn var mycket sannolikt "КООПЕРАТИВ" eller "КООПЕРАЦИЯ" . Transkriberade blir namnen "Kooperativ" respektive "Kooperacija" eller "Kooperatsiya", rimliga namn på ett sovjetiskt fartyg. I den nedre raden kan man utläsa "ЛЕ.......Г....." (den sista bokstaven dock osäker) vilket innebär att fartyget sannolikt hade Leningrad (i dag Sankt Petersburg) som hemmahamn.
    Kollar man på nätet får man napp på shipsnostalgia.com och 7seavessels.com. Namnet anges som Cooperatzia eller Kooperatsiya. Hon var byggd 1929 på Severnayavarvet i Leningrad och hade fem systrar. Hon var ett kombinerat last- och passagerarfartyg och hade också möjlighet att ta kylda laster. Hennes dödvikt var 2 350 ton, och hon var avsedd för traden Leningrad-London, men hon gjorde också avstickare till Hamburg och Hull. Under kriget tjänstgjorde hon som depåfartyg för ubåtsjagare och torpedbåtar, och hade då namnet Veter. Efter kriget återfick hon sitt ursprungliga namn och sattes in på sin tidigare trad. Hon blev också delvis ombyggd och fick skrovet vitmålat. Hon blev hotellfartyg 1981, och skrotades i Aliaga 1987, då hon uppnått den aktningsvärda åldern av 58 år.   2016, i april.

Anders Lundquist och Eric Hallberg

Till början på tabellenOkänd motorseglare
Okänd motorseglare
De två oidentifierade motorseglarna. Klicka på bilderna för att se dem i större format i ett nytt fönster eller en ny flik.

Känner någon igen de här motorseglarna? Bilderna finns hos Klubb Maritim i Göteborg.  2016, i april.

Anders Olsson skriver: "Två fina bilder. Tremastaren är troligen Donia. Det är så länge sedan jag såg henne i ursprungsskick. Hon var ju helt ombyggd när vi köpte henne till Skaftö. Och sedan, tyvärr, sålde henne igen. Loggerten är Knape, här hemmahörande i Hamburgsund. Redare var då Tage Davidsson."
    Båda dessa fartyg har en intressant historia. Knape byggdes redan 1916 i Vlaardingen med namnet Jannetje Margaretha. Då fartyget i oktober 1929 köps in av Karlshamns Skeppsvarv hör hon hemma i Katwijk, som Tine. I mars 1930 säljs hon till skepparen August Bernhard Berlin på Käringön och får namnet Knape. Förutom till fraktfart används fartyget vid Islandsfisket. Hon får 1960 Hamburgsund som hemort och behåller namnet Knape. Hon gör en resa till Island och får fiskenummer SD 37, så fotot av Knape är unikt. Hon säljs till Danmark 1965 och får namnet Gertrud och har hemort i flera danska städer såsom Grenå, Frederikshavn och Ebeltoft. Hon återkommer till Holland 1980 och får Enkhuizen som hemort, och byggs om till charterfartyg. Detta tar hela 12 år och 1992 uppenbarar hon sig med namnet Gallant. Hon är fortfarande i drift som charterfartyg. - Bild av Gallant i ett nytt fönster eller en ny flik.
    Donia byggdes i Karlstad och levererades 1938 till Donsö. Här hör hon hemma till 1960 då hon kommer till Skärhamn och får namnet Vingaskär. Ellös blir ny hemort 1964 och nytt namn blir Malö innan hon 1971 förvärvas av Tullverket och döps om till TV 02 Måkläppen och placeras i Höllviken. Hon hinner också med en sejour hos Kustbevakningen innan hon 1996 köps in av Stiftelsen Skaftökuttern i Fiskebäckskil som återger henne namnet Donia. År 2003 säljs hon till Stockholm och namnet ändras till Meteor och hon förses med oproportionerligt höga master och dito peke. - Bild av Meteor i ett nytt fönster eller en ny flik.  2017.

Krister Bång

Till början på tabellenFörbild av tre okända fiskebåtar
Akterbild av tre okända fiskebåtar
Tre okända fiskebåtar i hamnen i Önnered, förifrån och akterifrån. Klicka på bilderna för att se dem i större format i ett nytt fönster eller en ny flik.

Gunnar Börgeson skriver: "Här kommer två bilder på tre fiskebåtar i hamnen i Önnered. Kan du hjälpa oss att identifiera dem så vore det bra. Jag har fått dem av Alf Olsson i samband med att jag skrev om Önnereds båtvarv i förra årsskriften. Hans pappa drev varvet i många år och Alf efter honom. Jag vet inte varför korten togs både framifrån och bakifrån båtarna."  2015.

Det vänstra fiskefartyget är GG 353 Lindö, vilket levererades den 29 augusti 1962 från Ankerløkken Verft i Florø i Norge till Sven Johansson och dennes morbror Evert Gustafsson, båda från Önnered. Lindö var ett stålfiskefartyg som för övrigt ingick i en serie om sex vilka byggdes vid det norska varvet för svensk räkning åren 1961-1962.
    Fartyget i mitte) är LL 928 Bohuslän från Åstol, vilket byggdes 1960 vid V & T Löfbergs Slip och Båtvarv i Rönnäng för ett partrederi bestående av Aldo Ludvigsson, Gösta Lorentsson och Daniel Johnsson, Åstol. Bohuslän hade Tore Löfbergs vackra linjer och var hemmahörande på Åstol mellan 1960 och 1964, då det såldes till Hönö i samband med att fiskelaget tog levererans av ett nybyggt stålfiskefartyg från VEB Rosslauer Schiffswerft, Rosslau/Elbe.
    Längst till höger ligger GG 562 Randi från Fotö. Detta fartyg levererades 1958 från anrika Ringens Båtvarv i Marstrand som LL 734 Silvervåg till ett partrederi på Åstol, bestående av var Karl Silverfjäll med sönerna Karl-Axel och Ronald Silverfjäll samt Knut Silverfjäll, som var yngre broder till Karl. Sommaren 1962 såldes Silvervåg till ett partrederi på Fotö bestående av bröderna Eisten och Kjell Olofsson samt Vilborg Martinsson. Fartyget döptes om till Randi och Fotö blev ny hemmahamn. Detta partrederi sålde fartyget 1965 till Hönö i samband med att bröderna Olofsson tog leverans av ett nytt fartyg, även det kallat GG 562 Randi, från Ringens Båtvarv. Detta fartyg blev för övrigt det sista fiskefartyget Ringens Båtvarv byggde.
    De aktuella bilderna är tagna mellan hösten 1962 och försommaren 1964, troligen år 1963. Huruvida fiskefartygen LL 928 Bohuslän och GG 562 Randi var på varvsbesök i Önnered framgår inte av frågan, men det kanske Gunnar Börgesson eller Alf Olsson kan svara på. 2017, i mars.

Lennart Bornmalm

Till början på tabellenVraket efter sportfiskefartyget Od
De sorgliga resterna efter sportfiskefartyget Od. Klicka på bilden för att se dem i större format i ett nytt fönster eller en ny flik.

Olle Gustafsson skriver: "Hittade nedanstående bild när jag gick igenom en del gamla negativ. Under slutet av förra seklet hyrde vi översta våningen i det västra tornet på gamla Porterbryggeriet vid Klippan i Göteborg. Det blev en hel del foton tagna under den tiden bland annat detta. Kan någon berätta mer om båten och hur hon sjönk?"

Sportfiskefartyget Od sjönk vid Klippans ångbåtsbrygga i Göteborg i början av juli 1993 liggande övergiven och med nyttjandeförbud. Hon bärgades och togs upp på kaj i Sannegårdshamnen där hon skrotades under hösten 1993. Styrhytten bevarades och den kunde man långt senare beskåda på Vrångö. Fartyget var byggt hos Petter på Hälsö 1933 som Bohuslän av Hönö. Under 1960 och 1961 hörde hon hemma i Simrishamn, men i juli 1961 återkom hon till Västkusten, nu som Hjerterö av Klädesholmen. Hon blev sportfiskefartyget Od av Göteborg i mars 1970. Hon efterträdde då den legendariska Od som gått från Göteborg sedan ”urminnes tider”. Denna Od hade blivit nedtryckt av Cooranga under stormen Ada, som drabbade Sverige den 22 september 1969 med orkanstyrka i byarna.  2015.

Krister Bång

Till början på tabellenEtt gammalt vrak på Gräddö
Ett gammalt vrak på Gräddö. Klicka på bilden för att se den i större format i ett nytt fönster eller en ny flik.

Arne Karlsson skriver: "Jag var ute vid Gräddö förra året och hittade detta vrak i gästhamnen. Förmodligen skulle det dras upp och skrotas. Vad kan det ha varit för fartyg innan?"  2015.

Christer Samuelsson skriver: "Jag hittade i Länspumpen en fråga om denna farkost. Hon byggdes 1938 som Tjb 43 på Sunds Bruk i Sundsvall för Bredskärs Lp (Umeå). Mått: 14 x 3,5 x 1,4 m, 20 ton. En Volvo Penta TMD  50 installerades 1975. Hon såldes till Umeå universitet 1969 och byggdes om till forskningsbåt på Docksta båtvarv. Vidaresåld som fritidsbåt och ombyggd till oigenkännlighet."  2016 i april.

Till början på tabellenFartyg vid Nya varvet
Här är det intressanta fartyget. Klicka på bilden för att se den i större format i ett nytt fönster eller en ny flik.

Olle Gustafsson skriver: "Här är en i mitt tycke mycket intressant bild från en gammal filmrulle. Vilket fartyg rör det sig om? Jag tycker att jag känner igen henne, men kan inte placera henne. Bilden verkar vara tagen någonstans i närheten av Nya varvet. Ryahamnen syns i bakgrunden.  2015.

Detta är en klurig bild. Man ser till vänster en båt med svart skrov, och till höger ser man namnet Scandica och hemorten Norrköping. Båten till vänster är dock inte Scandica, utan det är en helt annan båt, vilket Krister Bång förklarar nedan. Scandica ligger till höger och aktern med namnet har hamnat framför den andra båtens akter. Krister Bång skriver:
    "Det efterfrågade fartyget är Paulus I av Stugsund. Hon användes som kristet skolfartyg. Fartyget var tidigare norskt med namnen Firkløver och Alden och byggdes 1958 i Nygård/Haugesund. Hon inköptes i december 1988 av Stiftelsen Paulus Båtarna i Stugsund. För att få stabilitet i fartyget monterades stora ballasttankar in. I januari 1997 såldes hon till Hallersrud Förvaltnings Ab i Skattkärr, men fick Kungshamn som hemort. Hon återfick samtidigt namnet Alden. Hon användes bland annat till att smuggla olja från Danmark till Sverige, där fritidsbåtar kunde köpa billigt bränsle från henne. Detta uppdagades av tullen och fartyget såldes i augusti 1997 till Transcomar SA (Gary Rouzier) i Port-au-Prince, Haiti. Fartyget övertogs i Hirtshals. Därefter tycks ingen ha sett henne. Någon som vet? På bilden kan man också läsa Scandica - Norrköping. Det är Sjöfartsverkets fartyg och har ingenting med Alden att göra."  2015.

Eric Hallberg

Till början på tabellenDen fyrmastade barken Herzogin Cecilie
Den fyrmastade barken Herzogin Cecilie. Tack till Boris Wall för bilden.

Boris Wall som är verksam i Ångbåtssällskapet Polstjärnan i Karlstad skriver följande: "På vårt fartyg s/s Polstjärnan tjänstgjorde Bertil Lind från 1936 till 1943 som lotsbefälhavre. Han hade tidigare seglat på ett segelfartyg vid namn Göteborg samt på ett av Eriksons segelfartyg. Jag har fått ett antal bilder på tiden på segelfartyget Göteborg som jag bifogar. Jag undrar om jag kan få mera information om fartyget och om när Bertil Lind tjänstgjorde ombord."

Bilden på den fyrmastade barken visar Herzogin Cecilie som levererades till Norddeutscher Lloyd 1902. Efter kriget tillföll hon Frankrike som krigsskadestånd. I början av 1920-talet inköptes hon av Gustaf Erikson i Mariehamn. Han redade henne ända till 1936 då hon havererade vid den engelska kusten. Det var troligen ombord i henne som Bertil Lind varit mönstrad. I Jan Davidssons bok om Beatrice kan man se att Bertil Lind var elev på henne under åren 1926-1928, och jag tror att flera dina bifogade bilder, som visar livet ombord, kommer just från Beatrice.  2015.

Eric Hallberg

Till början på tabellenBåt nummer 1
Båt nummer 2
Båt nummer 3
Här är de tre okända båtarna. Klicka på bilderna för att se dem i större format i ett nytt fönster eller en ny flik.

Tore Olsson har skickat in tre bilder och vill gärna ha namnförslag på båtarna:: "Bild 1. Det svart-vita vykortet är från Väröbacka och skickat 1948. Bild 2. Kortet på de en infrusna fiskebåten är från Saltö i Bohuslän. Kortet är troligen från 1970-talet. Bild 3. Kortet är troligen från 1960-talet, och på baksidan står det: 'Strömvikens Trädgårdsservering i Tönnersjö'."  2015.

Robin Nilsson skriver om bild 3: "Jag kanske (till och med troligen) är ute och cyklar, men jag får intrycket att det inte handlar om någon båt, utan snarare en förklädd brygga. Jag hittade en bild på Internet från ett reportage i tidningen Se nr 24 1971. Det ser inte ur som om förstäven och bogsprötet tillverkats av någon skeppsbyggare, och skrovsidorna ser ut att vara gjorda av vanliga brädor. Läget med aktern in mot strandkanten ser också skumt ut, djupgåendet akterut verkar vara obefintligt."  2015.

Till början på tabellenBåt som lastar gatsten i Bohuslän
Är det den grekiska båten Agios Georgios som lastar gatsten i Bohuslän på 1920-talet? Tack till Stångenäs hembygdsförening och John Blad för fotot.

John Blad skriver: "Vad är detta för båt? Bilden är från Rixö i Bohuslän och visar en stor ångare på uppskattningsvis 12 000 ton som lastar gatsten. Bilden är från 1920-talet."

Jag har fått samma bild från Stångenäs hembygdsförening. Jag gick på 1970-talet igenon massor av handlingar från stenbolagen hemma omkring, det vill säga nuvarande Lysekil och Sotenäset samt Näsinge och Krokstrand. Bilder fanns, men ytterst få med uppgift om namn. Många var Göthaångare, eftersom de lastade här varje vecka till Rotterdam.

Den här båten, som är på mer än 5 000 ton, lastade sten till Buenos Aires. Jag känner inte igen skorstensmärket. De som lastade för Buenos Aires var svenskar, norrmän och greker. Mitt tips är att båten är den grekiska Agios Georgios byggd 1911. Den lastade på Malmön i slutet av 1920-talet. Det var ofta så att de båtar som lastade fullt 5 000 till 9 000 ton till Argentina inte fick last på en plats utan fick lasta i flera stenmetropoler. Men det finns säkert bud på andra namn från läsekretsen.  2014.

Terje Fredh

Kommentar av Torsten Hagnéus: Det är inte Agios Georgios som syns på bilden. Om man googlar på ”Agios Georgios” och ”tradera” kommer det upp en utmärkt bild på båten som inte är den ovanstående. Jag vet inte vad det är för båt eftersom fotot är för litet. Kan man på originalet urskilja några bokstäver i namnet eller se skorstensmärket tydligare? Det var hundratals båtar i den här storleken som lastade i ”Stenriket”, så utan fler hållpunkter blir det svårt att identifiera den.

Webbredaktörens anmärkning: Jag kan inte låta bli att citera Evert Taubes “Balladen om Ernst Georg Johansson från Uddevalla”: "... där, bakom skrov och master på flodens södra strand, / låg staden Buenos Aires, där vi nu gick i land. / Jag kan ej glömma staden, som ligger där i dyn, / den luktar majs och hudar och fruntimmers parfym, / som pampasvinden blandar med doft av feberträn, men kajerna är lagda med sten från Bohuslän."

Till början på tabellenMotorseglaren Inger
Motorseglaren Inger i Råå hamn år 1961. Hon var en fyrmastad skonare byggd i trä. Foto av Örjan Kronvall, från samlingar på Klubb Maritim i Göteborg.

Jag läste en historia i Länspumpen för några år sedan om motorseglaren Inger. Det var från julen 1959. Jag vore mycket tacksam, om ni kunde tala om hur jag kan hitta denna tidning. Jag bor i Australien sedan många år och är en före detta Hillerströmseglare.  Med vänliga hälsningar från Jan Lövgren.

Här är två gamla nummer med artiklar om denna båt: Länspumpen 1976 nr 1 (pdf) och Länspumpen 1980 nr 3 (pdf).  2014.

Eric Hallberg och Anders Lundquist

Till början på tabellenAskfat från tågfärjan Malmöhus
Tågfärjan Malmöhus år 1983
Överst ses ett utsnitt av det askfat som frågan gäller. Nederst ses en bild av tågfärjan Malmöhus, när hon i juli 1983 stävar ut från Malmö hamn. Webbredaktören minns sin ungdoms resor med denna båt. Hon hade ett utmärkt kök. Foton av Nisse Månsson (överst) och Örjan Kronvall från samlingar på Klubb Maritim i Göteborg (nederst).

På den sedvanliga loppisen, som hålls varje lördag här i Ystad på Oscarstorget, köpte jag en askkopp i glas i form av en kompassros med en diameter på 100 mm. På den står det M/S Malmöhus. En undran är då från vilken båt den härstammar. Jag lutar åt SJ:s gamla tågfärja.  Nisse Månsson.

Askfatet är med stor sannolikhet från tågfärjan Malmöhus. Denna båt byggdes vid Kockums och levererades 1945 till Svenska staten. Hon ersatte den gamla tågfärjan Malmö på linjen Malmö-Köpenhamn. Behovet av en ersättare för Malmö hade funnits långt dessförinnan, och redan 1931 hade överingenjör C. R. von Sydow fått i uppdrag att utarbeta ritningar för den nya färjan. Ett nytt förslag utarbetades 1940 av överingenjör K. Söderlund på Kockums, och det förslaget realiserades. Malmöhus sattes i trafik 1945, och hon ansågs vara ett mycket vackert fartyg. Till en början var hon en kombinerad passagerarbåt och tågfärja, men 1975 målades skrovet svart och hon användes enbart som tågfärja. År 1986 såldes hon till Vikateatret A/S i Oslo för att byggas om till teaterbåt och fick namnet Vika Oslo. Det blev inte något av de planerna och 1988 såldes hon till spanska upphuggare och skrotades i Santander.  2014.

Eric Hallberg

Till början på tabellenFartyget Kirribilli med namnet Transbulk på sidan
Här ses Kirribilli som frågan handlar om. Klicka på bilden för att se den i större format i ett nytt fönster eller en ny flik.

Anders Rydberg skriver: "Idag den 13 augusti fotade jag Kirribilli i Öresund. Namnet är ju ett gammalt Transatlantic-namn. På sidan står det Transbulk. Jag trodde först att fartyget hade något med 'nya' Transatlantic att göra. Ägarbolaget tycks höra hemma i Japan, och flaggen är panamansk. Transbulk har också till exempel Mangarella som ju också är ett gammalt transnamn. Finns det något samband mellan gamla Transatlantic och Transbulk?  2014.

Anders Rydberg är på rätt spår. Transbulk var ett dotterbolag till gamla Transatlantic i Göteborg, grundat av Wilh. Lundgren. Chef för detta mellan 1979 och 2013 var Björn Laike. Transbulk bedrev storbulktransporter över hela världen, t.ex. kol och järnpellets till SSAB:s järnverk. Företrädesvis opererade bolaget panamaxbulkrar. Man hade två bulkfartyg, Gunnar Carlsson och Knut Mark, vilka byggdes 1975 respektive 1976 i Gdynia, Polen. Parallellt hyrdes fartyg in och totalt opererade bolaget vanligen mellan sex och tio fartyg. År 1981 såldes Gunnar Carlsson och Knut Mark. Sedan hade bolaget under flera år på 1980-talet enbart inhyrt tonnage.
    När Rederi AB Transatlantic såldes till Bilspedition 1988 behöll detta rederis tidigare ägare Peter Carlsson Transbulk under några år. Därefter köpte Bylock & Nordsjöfrakt Transbulk och ägde detta under några år. Sedan är jag osäker om ägarskapet. Det bästa är att kontakta Björn Laike. Han är mycket kunnig och trevlig. I början av 1990-talet började Transbulk att beställa bulkfartyg igen, om jag minns rätt i partnerskap med ett japanskt bolag. Den första av dessa gavs namnet Kookaburra. Senare levererades Kirribilli.  2015.

Lennart Bornmalm

Till början på tabellenDet underliga fartyget Ofelia
Den underliga Ofelia fotograferad i Oskarshamn. Klicka på bilden för att se den i större format i ett nytt fönster eller en ny flik.

Göran Olsson fotograferade Ofelia i Oskarshamn 28 augusti 1999. Känner någon till något om detta underliga fartyg? Eventuellt var hon Karlskronas första bogserbåt. Stämmer det?  2014.

Till början på tabellenKoltramp, målning av Harald Lindberg
Här är den nedan diskuterade målningen av Harald Lindberg. Klicka på bilden för att se den i större format i ett nytt fönster eller en ny flik.

Torsten Hagnéus hittade den här Harald Lindberg-målningen från 1942 i SST nummer 21 från 1955, där Arne Gadd gör en intervju med honom. Han skriver: "Det är bompålarna på poopen som förbryllar mig, för jag hittar ingen svensk båt som passar in, och Harald Lindberg var för mycket sjöman för att ha hittat på dem enligt min åsikt. Jag har funderat på om motivet är från första världskriget: han hade mycket skisser liggande. Jag tycker mig se en blå-gul-blå rand vid poopen, så den bör vara sedd under ett av krigen. Jag har ingen aning om var den befinner sig. Det hade varit lättare om man sett färgen på skorstensbandet och flaggan, men jag tror att den är svensk, inte dansk."  2014.

Eric Hallbergs kommentar: "När man betraktar bilden ser det i mitt tycke ut som om bompålarna inte stämmer med hur master och bommar i övrigt är utförda. Det ser nästan ut som om bompålarna kommit till i efterhand. Om man tänker bort dem finns det något fartyg som målningen kan stämma in på då?"  2014.

Till början på tabellenBåt nummer 1 Båt nummer 2
Båt nummer 3
Här är de tre oidentifierade fartygen. Klicka på bilderna för att se dem i större format i ett nytt fönster eller en ny flik.

Olle Gustafsson undrar om någon kan identifiera de tre fartygen som han fotograferade på den tiden det begav sig. Så här skriver han: "Bild 1. Motorseglaren fotograferades någonstans i Bohuslän i slutet av femtiotalet eller början på sextiotalet. Bild 2. En motorseglare i Sjötorp på sextiotalet. Min gissning är Elsa från Otterbäcken (reg nr 2746). Bild 3. Pråmen är fotograferad i Sjötorp. Jag gissar att det är Billerud V ex Wilhelmsberg (reg nr 47)."  2014.

Svar om Bild 1. Kjell Sandberg skriver: "Vad jag kan se ligger denna tremastare i Norra Grundsund (norr om Lysekil). Det kan vara Bror som ägdes av Bruno Johansson." Anders Andersson skriver: "Skutan är Bror (3977) av Norra Grundsund. Bror byggdes 1902 i Rättaregården vid Göta älv och lades uttjänt i hemmahamnen där hon ställde sig på botten och blev vrak." Johnny Durk skriver: "Jag såg att tremastaren på bilden hade målade trämaster. Då kom jag att tänka på Bror (3972) från Norra Grundsund. Hon var väldigt uppseglad precis som fartyget på bilden och skrovformen stämmer, men jag är ju inte helt säker."
   Svar om Bild 3. Johnny Durk skriver om pråmen: "Pråmen är helt riktigt Billerud V (ex Wilhelmsberg). Hon slutade sina dagar som bombmål i Vänern utanför F7 i Såtenäs."  2014.

Till början på tabellenRistning på Grimsholmen

Sven-Olov Nyman undrar om någon känner till vad som ligger bakom ovanstående ristning. Den finns inhuggen på en sten vid Grimsholmen nära Falkenberg. Fiskebåten är tydligen GG377 och årtalet 1948.  2014.

Sven-Olof Nyman frågar vad som ligger bakom ristningen i en sten vid Grimsholmen utanför Falkenberg. Årtalet är 1948 och båten GG 377. Jag vet ingenting inristningen men jag kan ge en ledtråd till att fiskebåten GG 377 är Sidon från Fotö. Hon byggdes året innan, alltså 1947, på Råå och fanns kvar på Fotö tills januari 1964 då hon kom till Styrsö (GG 303). Hon lämnade Sverige i november 1976 och flyttade till Finland och namnet ändrades till Sydvåg (SF 588).

Krister Bång

Till början på tabellenOkänd bogserbåt i Blekinge

Jag var i skärgården utanför Järnavik i Blekinge i midsommar och hittade denna lilla bogserbåt på svaj utanför en ö. Vad har den för förflutet? Är det någon som vet?  2014.

2021-10-30. Roland Wahlfrid i Limhamn skriver: "Det har länge funnits en obesvarad fråga om en liten okänd bogserbåt liggande i Blekinge skärgård. Jag har funderat åtskilligt på frågan men aldrig funnit ngn ingång till gåtans lösning. Men häromdagen när jag gick in på Lars Johnssons sida, tugboatlars.se, för att se vilka uppdateringar han gjort, fann jag den troliga lösningen. Bland de uppdaterade finns en ELIS ex ASKERÖ, som måste vara den efterfrågade båten. Se här."

Roland Wahlfrid

Till början på tabellen


   Senast uppdaterad: 31 oktober 2021 Följ oss gärna på Facebook   
   ©2019 LÄNSPUMPEN       |       Kontakt      |      Länspumpen, Skansvägen 9, 471 32 Skärhamn