sjöfartshistorisk tidskrift Sök på lanspumpen.se

Länspumpens redaktion

Länspumpen är en sjöfartshistorisk tidskrift. Vi strävar efter ett varierat innehåll, kanske med en viss slagsida åt dokumentationen av den mindre sjöfarten och svensk sjöfart efter 1945. Länspumpen behandlar såväl sjöfartshistoria som aktuella sjöfartshändelser.

Vår målsättning är att göra en tidskrift med varierat och intressant innehåll, bra tryck, god bildkvalité, kort sagt en professionell tidskrift framställd av personer med ett brinnande intresse för ämnet.

Det är inte bara redaktionsmedlemmar som bidrar till innehållet. De flesta artiklarna kommer från läsekretsen. Läs gärna våra guidelines om du själv funderar på att bidra med en artikel.

Nedan följer en presentation av vår styrelse och redaktion.

Håkan Alverbo
 
Håkan Alverbo, vår kassör, har verkligen sjöfarten i blodet. Han är född och uppvuxen i Skärhamn, där han dagligen skådade fartygen i hamnen. Alla i släkten är eller har varit till sjöss. Själv har han dock valt landbacken, men med klar sjöfartsanknytning: tio år i Wallhamn, tio år på Sweden Yachts och nu senast med arbete på Tarbit Shipping.
 
Anders Bergenek
 
Anders Bergenek växte upp på Hamngatan i Halmstad och promenerade som barn med sin far i hamnen. Då väcktes sjöfartsintresset. Lion Ferrys etablering i staden födde ett färjeintresse, som han odlat, bl.a. som medförfattare till böckerna "Passagerare till sjöss" och "Stena Line - historien om ett färjerederi". Han är lokalhistoriskt aktiv i Halmstad genom att skriva, föreläsa och guida stadsvandringar.
 
Lennart Bornmalm
 
Lennart Bornmalm, vår ordförande, är uppvuxen i Skredsvik, där hans far Gunnar (Olsson) Bornmalm var delägare i Bröderna Olssons Båtvarv AB. Lennart är huvudredaktör för Länspumpen. Han är även en av initiativtagarna till projektet "Dokumentation av Träfiskebåtarna och Varven". Inom detta projekt har flera böcker publicerats under de senaste åren.
 
Krister Bång
 
Krister Bång startade Länspumpen 1972. Tidigt började Krister att intressera sig för fartygshistorisk forskning, vilket ledde till att han 1963 var med och bildade den fartygshistoriska föreningen Klubb Maritim, som bland annat ger ut medlemstidskriften Båtologen. Hans specialintresse är fiskefartyg och mindre passagerarfartyg. Han har medverkat i en rad böcker som berört fiskefartyg.
 
Eric Hallberg
 
Eric Hallberg kom tidigt i kontakt med sjön eftersom hans far var skeppare i Ahlmarks. Somrarna tillbringades delvis ombord på ahlmarkare. Särskilt somrarna på s/s Saxen gjorde ett starkt intryck på den unge Eric. Intresset för fartyg har hållit i sig sedan dess.
 
Bo Jershed
 
Bo Jershed bor i Göteborg. Sommaruppväxten på Bohus-Björkö utanför Göteborg skapade en tidig relation till båt och hav som sedan i övergången till vuxenlivet ledde både till blixtbricka i hamnen och några år till sjöss. Senare i livet har det mest handlat om internationell logistik och IT inom exportindustrin. 1800-talets segelsjöfart är ett specialintresse.
 
Per Lycke
 
Per Lycke, vår sekreterare, är uppväxt i Alingsås, men flyttade 1988 till öriket Åland. Han har sedan 1977 varit medlem i Klubb Maritim och fungerade som dess ordförande mellan 2009-2015. Per arbetade några somrar på 70-talet på sjön. Han arbetar idag som HR-direktör, men intresset för sjöfart och fartyg är fortfarande stort.
 
Bertil Quirin
 
Bertil Quirin, fotograf och författare, har givit ut ett flertal böcker på eget förlag. Numera arbetar han främst med grafisk formgivning, bl.a. med Länspumpen där han ansvarar för bildredigering, repro, form och layout. Hans maritima intresse rör i stor utsträckning allmogens sjöfartskultur och segling, ett intresse som grundlades i tidiga år med uppväxten i en bohuslänsk ″seglarfamilj″.
 
Nils Sjökvist
 
Nils Sjökvist föddes i Varberg. Han har varit maskinbefäl i olika rederier och sedan 1975 rederiinspektör i Neptunbolaget, Salén Tanker, ICB Shipping, Frontline och Golden Ocean. Han har en stor erfarenhet av sjöfartsteknik och är mycket intresserad av detta ämne.
 
Göran Sändare
 
Göran Sändare var till sjöss några år i sin ungdom, bland annat som kockelev, jungman och telegrafist. Han har sedan varit gymnasielärare i samhällskunskap och psykologi. Under ett år gjorde han FN-tjänst på Cypern. I många år har han varit guide och reseledare, främst till Kina. Han sysslar med filmstudioverksamhet samt skriver böcker och artiklar.
 
Bertil Söderberg
 
Bertil Söderberg var en av initiativtagarna till det som idag är Maritiman på Packhuskajen. Hans stora maritima intresse är bogserbåtar, och han har skrivit en omfattande historik över Ab Lundby Mek. Verkstad och de båtar som byggdes vid varvet. Även Göteborgs hamn och dess historia har Bertil forskat om, liksom om Göteborgs sjöfartshistoria.
 

Kontakta oss

Har du synpunkter, frågor eller vill bidraga med en artikel till hemsidan eller tidskriften. Då kontaktar du

    Lennart Bornmalm
För prenumerations ärenden kontaktar du

    Håkan Alverbo
För frågor kring hemsidan och vår Facebooksida kontaktar du    Bo Jershed


   Senast uppdaterad: 17 november 2019 Följ oss gärna på Facebook   
   ©2019 LÄNSPUMPEN       |       Kontakt      |      Länspumpen, Skansvägen 9, 471 32 Skärhamn