sjöfartshistorisk tidskrift Sök på lanspumpen.se

Sök i skeppslistor 1837-1885, 1897-1898 samt 1908

FYLL I SÖKDATA
Börja med att välja årtal från urvalslistan.

De övriga fälten har inga begränsningar. Man kan utlämna vissa fält men effekten blir att frågan blir mindre skarp och att man får tillbaka ett stort antal svar.

Tänk på att hemorten vissa år kan ha en gammal stavning. T.ex. Gävle/Gefle, Härnösand/Hernösand, Västervik/Westervik, Simrishamn/Cimbrishamn m.fl.

Fälten går på "like-principen" dvs. sökningen letar efter den angivna bokstavskombinationen. Skriver man "A" i sökfältet för fartyg så kommer alla fartyg som har ett "a" i namnet med i resultatet. På samma sätt om man skriver "ing" så kommer alla fartyg som har ett "ing" i namnet upp. Samma princip gäller för även för övriga alla fält.

Ett tomt fält innebär att motsvarande parameter ej kommer att ingå i sökningens urval.

Svaret på sökningen listats i tabeller om 10 poster vardera. Genom att klicka på fartygsnamnet fås mer uppgifter om det aktuella fartyget.

Hela databasen i excelformat kan man även ladda ned här för egen bearbetning och analys.
 
   Senast uppdaterad: 25 juni 2024 Följ oss gärna på Facebook   
   ©2024 LÄNSPUMPEN     |     Kontakt    |    Länspumpen, Prosteviken 21 LGH 1203, 471 30 Skärhamn