Tidskriften   LÄNSPUMPEN
 Start  Läs nummer Köp nummer Fråga oss Båt och hav

Länspumpen: sjöfartshistorisk tidskrift

Båt och hav

Här kommer vi med jämna mellanrum att lägga ut artiklar inom något intressant fartygstekniskt område. Det kan handla om motorer, fartygsteknik, fartygstyper, väder och vind, fiske och mycket annat.
 

En gigantisk våg träffar fartygets för
 

Vind och våg

Vind, vågor, havsströmmar och tidvatten har i alla tider varit av den största betydelse för sjöfarten. Vindar och havsströmmar har utnyttjats. Stormar och vågor har orsakat skeppsbrott och ond bråd död.

Eric Hallberg: Monstervågor. Om jättevågor som kan krosssa de största fartygen

Eric Hallberg: Att hamna i dödvatten: hur fartyg kan stanna på grund av osynliga vågor i språngskiktet
 

Dieselmotor
 

Dieselmotorer

I fartyg ersattes ångmaskiner under 1900-talet av dieselmotorer. Den första installerades i Nobels Vandal, avsedd för transporter på ryska floder. Den danska Selandia och den svenska Suecia togs i trafik 1912. De var avsedda för transocean trafik. Det var ett genombrott för dieseldrift inom sjöfarten. Dieselmotorerna dominerar nu helt. Några artiklar om dieselmotorer.

Sture Appelblom: Om vatteninsprutning (pdf)

Olle Gustafsson: Paragrafbåtarnas motorer (pdf)

Ove Iko: Motorn som byggdes i ett exemplar (pdf)

 

Cunardlinjens berömda passagerarfartyg Queen Mary
 

Berömda fartyg och fartygstyper

En exposé över ett hundra års fartygshistoria med många fina bilder av klassiska fartyg. Bilden till vänster visar Cunardlinjens legendariska passagerarbåt Queen Mary för full maskin.

Gösta Bågenholm:
1900-talets historiska skepp och fartygstyper (pdf)

Eric Hallberg:
Valkokeriet Kosmos III från Götaverken

Eric Hallberg och Roger Söderberg:
Libertybåten Jeremiah O'Brien (pdf)

 

Fullagarmotorn med sina dubbla kolvar
 

Fartygsteknologi

Sjöfarten har givetvis också anammat den tekniska utvecklingen. Exempel på detta är skeppsbyggeriet. Skroven sätts numera ihop av svetsade sektioner på stapelbädden. Däcksutrustning och annan utrustning har anpassats för effektiv hantering av laster i både fast och flytande form. Parallellt med detta har fartygens storlek ökat och besättningarna minskat i antal. Datatekniken har gått till sjöss för att underlätta lasthantering och navigering.

Eric Hallberg:
Vikabåtarna, två båtar ombyggda för mekanisk cementtransport

John E. Persson: Den förunderliga m/s Fullagar (pdf)

 

 

Till början på sidan