Tidskriften   LÄNSPUMPEN
 Start  Läs nummer Köp nummer Fråga oss Klassiska fartyg

Länspumpen: sjöfartshistorisk tidskrift

Bilder av klassiska fartyg 1

BILDER PÅ SIDA 1
Fiskefartyget Abba Kylfartyget Argonaut
Ahlmarkaren Aspen Kylfartyget Australic
Passagerarfaryget Britannia Bulkfartyget Cassiopeia
Lastångaren Consul Bratt Passagerarfaryget Drottningholm
Biltransportfartyget Elektra Malmtankern Mertainen
BILDER PÅ SIDA 2
Fartyget Milos Lastfartyget Mjölner
Lastlinjefartyget Nimbus Lakebåten Ragneborg
Lastlinjefartyget Rio de Janeiro Tankfartyget Stora
Malmfartyget Svealand Tankfartyget Sven Salén
Vinfartyget Vinia Passagerarfartyget Malolo
BILDER PÅ SIDA 3
Ångfartyget Ernst Merck
Abba
Fiskefartyget Abba tillhörde livsmedelskoncernen med samma namn, och var byggd vid Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk i Norge. Redan efter ett år såldes hon till Norge och fick därefter en skiftande karriär, innan hon såldes till upphuggning 2013. Foto Øystein Dydland. Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
Argonaut
Det fanns många kylfartyg i den svenska handelsflottan under efterkrigstiden. Argonaut tillhörde Saléns rederi. Hon var byggd av Eriksberg 1964 och hade tre systerfartyg. Farten var 19 knop. Eftersom hon var ett kylfartyg var skrovet vitmålat. Hon lämnade Saléns 1977 och höggs upp 1986. Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
Aspen
Aspen levererades 1975 till Ahlmarks från C. Amels i Makkum, Nederländerna. Hon hade en dödvikt på 4 800 ton och dimensionerna var maximerade för Trollhätte kanal. Hon stannade i rederiet till 1992. Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
Australic
Ett av många kylfartyg i den svenska handelsflottan efter Andra världskriget. Australic byggdes 1965 vid Eriksbergs varv i Göteborg. Hennes dödvikt var 8 500 ton och hon ägdes gemensamt av Transatlantic och Saléns. Hon blev helägd av Transatlantic 1978 och såldes samma år. Hon skrotades 1993. Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
Britannia
Passagerarångaren Britannia och systerfartyget Suecia byggdes 1929 vid det klassiska varvet Swan, Hunter & Wigham Richardson i Newcastle för Svenska Lloyd för trafiken mellan Göteborg och London. När hon var nylevererad hade hon plats för 200 passagerare i första klass och 40 i tredje klass. Under en kort period var skrovet vitmålat som på bilden, annars var det svart. Hon gjorde lång och trogen tjänst över Nordsjön och lämnade rederiet 1966. Foto Curt S. Ohlsson. Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
Cassiopeia
Cassiopeia levererades 1956 från Kockums i Malmö till Nordström & Thulin i Stockholm. Hon var då världens största bulklastare med en dödvikt på 19 000 ton. Hon var anpassad för kol- och malmlaster och korta lastnings- och lossningstider i hamnar med effektiv lasthanteringsutrustning. Hon såldes 1964 och skrotades 1986. Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
Consul Bratt
Consul Bratt tillhörde rederiet Adolf Bratt & Co i Göteborg. Hon byggdes vid Trondhjems Mek. Verksted i Norge och levererades 1913. Efter lång och trogen tjänst för rederiet skrotades hon i Ystad 1955. Hennes historia berättas i Länspumpen 2013:4. Foto: Skyfotos. Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
Drottningholm
Drottningholm byggdes 1905 i Glasgow som Virginian för rederiet Allen Lines i Glasgow. Hon tog då 1 400 passagerare. Hon blev svensk 1920 och fick då namnet Drottningholm och sattes in på trafiken mellan Nordamerika och Europa. Under kriget utnyttjades hon i utväxlingstrafiken av krigsfångar och diplomater. Efter kriget kom hon att trafikera Genua och hamnar i Nordamerika och Sydamerika. Hon redades då av dotterbolag till Svenska Amerikalinjen. Hon skrotades 1955 och blev alltså 50 år. Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
Elektra
Fordonstransportfartyget Elektra byggdes för Walleniusrederierna vid Daewoovarvet i Sydkorea. Hon levererades 1999 och har flera systerfartyg i rederiet. Kapaciteten är 5 700 lastmeter. Foto Krister Bång. Större bild på ny sida eller flik.


UPP   
TEXT
Mertainen var en malmtanker som tillhörde Gränges 1960-1970. Hon var byggd på Götaverken och hade två systrar i Gränges. Dödvikten var på 34 000 ton. Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
 

Till början på sidan