Tidskriften   LÄNSPUMPEN
 Start  Läs nummer Köp nummer Fråga oss Klassiska fartyg

Länspumpen: sjöfartshistorisk tidskrift

Bilder av klassiska fartyg 2

BILDER PÅ SIDA 1
Fiskefartyget Abba Kylfartyget Argonaut
Ahlmarkaren Aspen Kylfartyget Australic
Passagerarfaryget Britannia Bulkfartyget Cassiopeia
Lastångaren Consul Bratt Passagerarfaryget Drottningholm
Biltransportfartyget Elektra Malmtankern Mertainen
BILDER PÅ SIDA 2
Fartyget Milos Lastfartyget Mjölner
Lastlinjefartyget Nimbus Lakebåten Ragneborg
Lastlinjefartyget Rio de Janeiro Tankfartyget Stora
Malmfartyget Svealand Tankfartyget Sven Salén
Vinfartyget Vinia Passagerarfartyget Malolo
BILDER PÅ SIDA 3
Ångfartyget Ernst Merck
Milos
Milos var byggd i Japan 1956. Hon tillhörde Hillerströms i Helsingborg. Bashamnen var Sydney, och traden var Australien-Filippinerna-Hong Kong-Japan och tillbaka till Australien. Hon stannade i rederiet i 10 år. I Länspumpen 2003:1 har Gunnar Heikenberg skrivit om sina resor med Milos. Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
Mjölner
Mjölner levererades av Lindholmen till Sveabolaget 1914. Lastförmågan var 1 320 ton. Hon hade ovanligt nog ett turboelektriskt maskineri med två ångturbiner som drev var sin generator. Generatorerna gav ström till två elmotorer som var kopplade till propelleraxeln. Maskineriet byttes ut mot en ångmaskin 1932. Mjölner skrotades 1954. Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
Nimbus
Lastlinjefartyget Nimbus levererades till Transatlantic 1947. Hon väckte stor uppmärksamhet eftersom hon var ett linjeskönt fartyg med stora fartresurser. Hon hade en dödvikt på nästan 9 000 ton och kunde göra 19,5 knop. Hon skrotades 1973. Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
Lakebåten Ragneborg
Lakebåten Ragneborg tillhörde rederiet Ragne i Västervik. Hon byggdes i Oskarshamn och levererades 1946. Hon var avsedd för trafiken mellan Europa och de Stora sjöarna. Eftersom St Lawrence Seaway då endast tillät passage av mindre fartyg var hennes dödvikt endast 2 850 ton, och längden 76 meter. När kanalen 1959 tillät större fartyg var lakebåtarnas roll överspelad och Ragneborg såldes 1963. Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro tillhörde en serie på sju fartyg som byggdes för Johnsonlinjen. Hon byggdes 1957 vid Lindholmens varv i Göteborg och hade en dödvikt på 8 980 ton. Efter en förlängning 1969 blev dödvikten 12 000 ton. Rio de Janeiro såldes för skrotning 1980. Foto från Örjan Kronvalls samling, Klubb maritim Göteborg. Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
Stora
Tankfartyget Stora levererades från Uddevallavarvet 1958. Hon lastade 37 000 ton och var det största tankfartyget i svenska handelsflottan. Det var hon i åtta månader tills hon överträffades av Sven Salén, se bilden nedan. Rederiet och hemorten var udda: Stora Kopparbergs Bergslag i Falun. Hon lämnade rederiet 1967 och skrotades 1978. Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
TEXT
Svealand och systern Amerikaland levererades 1929 till Tirfing från Deutsche Werft i Hamburg. De var avsedda för malmtransport och rutten var från Cruz Grande i Chile till USA:s östkust. Dödvikten var på över 20 000 ton. Svealand skrotades först 1969. Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
Sven Salén
Tankfartyget Sven Salén byggdes vid Götaverken 1958 för Salénrederierna. Med en dödvikt på över 40 000 ton var hon då det största fartyget i den svenska handelsflottan. Hon såldes 1977. Foto Sjöfartstidningen. Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
TEXT
Vinia var ett paragraffartyg byggt 1959 vid Sölvesborgs varv för Svenska Lloyd. Hon kom att användas för vintransporter och försågs därför med tankar i lastrummet. Dödvikten var 900 ton, motsvarande en miljon vinflaskor. Broströms blev ägare 1976, och 1979 såldes hon till Åland. Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
TEXT
Matson Line hade flera stora passagerarfartyg som framför allt seglade på Stilla havet mellan USA:s västkust och Australien-Nya Zeeland. Under perioden mellan 1925 och 1935 expanderade Matson Line oerhört med nybyggnationer av flera stora passagerarfartyg. Det största och mest berömda fartyget var s/s Malolo som från 1927 var Stilla havets snabbaste passagerarfartyg med sina 22 knop.
Större bild på ny sida eller flik.

UPP   
 

Till början på sidan