LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG JUNI 2014

Vid midsommar 2014 kommer skolskeppet Gunilla åter tillbaka till Öckerö efter en segling till Medelhavet, Sydamerika, Karibien och Nordamerika. Det är Öckerö seglande gymnasieskola som står för utbildningen ombord. Gunilla byggdes 1941 i Oskarshamn som motorseglare och gick i fraktfart till 1997. Sedan byggdes hon om till barkskepp vid Ö-Varvet på Öckerö. Fotot är taget den 26 juli 2006 i Tångenrännan. Vill du veta mera om detta fartygs historia kan du läsa om det i Länspumpen 1998 nr 3.

Fler månadsfartyg
Segelfartyget Gunilla av Öckerö