LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG JANUARI 2018

I slutet av oktober 2017 levererades asfaltstankern Bit Eco till skärhamnsrederiet Tarbit Shipping AB från det turkiska skeppsvarvet RMK MARINE. Bit Eco är det första av två nya tankers som rederiet beställt vid det turkiska varvet och nästa fartyg i serien kommer att levereras under första kvartalet 2018, vilket får namnet Bit Hero.

Den 17 januari 2017 sjösattes Bit Eco genom en liten ceremoni med varvets nybyggnadsnummer 105. Hon är ett bitumen-, kemikalie- och produktoljetankfartyg med separata lasttankar för bitumen och asfalt och en lastkapacitet på 7 500 kubikmeter med en temperatur upp till 250°C. Bit Eco är konstruerat av Fartygskonstruktioner AB (FKAB) i Uddevalla och byggd med dubbelt skrov och isolerade lasttankar. Fartyget är på 9 900 dwt och byggt för att främst frakta bitumen, kemikalier och petroleumprodukter. Skrovets längd är 119,90 meter och 19,40 meter brett. Rederiet Tarbit Shipping AB har varit i branschen sedan 1976 och detta är nästa generations fartyg med fokus på miljövänlighet. Bit Eco är byggt med avseende på låg bunkerförbrukning för att vara så energieffektiv som möjligt. Fartyget drivs av en Wärtsilä 6L32E dieselmotor om 3480 kW och klassat i Bureau Veritas med isklass 1A.

Vidare har rederiet tagit fram en ny typ av brygginredning som inte tidigare använts ombord i en produkttanker. Denna är byggd med fokus på säkerhet för navigatörerna. Istället för en stor kontrollpanel med en mängd information har denna minskats så att navigatörerna enbart har det väsentliga framför sig när fartyget manövreras. Bit Eco kommer att gå in i samma trafik som rederiets tidigare bitumentankers och har nederländsk flagg. Det är registrerat vid Tarbits dotterbolag Theodora Tankers BV i Dordrecht, Holland.

Fler månadsfartyg.
Asfalttankern Bit Eco