LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG JUNI 2020

Kastelholm i humanitär fart
I juni i år är det 75 år sedan Svenska Amerika Liniens lilla passagerarångare Kastelholm hyrdes av Marinförvaltningen. Ångaren hade varit upplagd vid Allmänna Gränd i Stockholm sedan den 12 december 1940 på grund av kriget.

Den 11 juni 1945 hyrdes Kastelholm således av Marinförvaltningen för att engageras i den så kallade Bernadottehjälpen. Kastelholm skulle tillsammans med Sveabolagets lastfartyg Karskär och Rönnskär, Frederikshamnslinjens Kronprinsessan Ingrid samt marinens lasarettsfartyg Prins Carl hjälpa till med att överföra omkring 10 000 krigsfångar från lägret Bergen − Belsen till Sverige. Fartygen fick Röda Korsemblem målat på skroven inför det nya uppdraget. Det visade sig att det var mycket sjuka fångar som skulle få vård i Sverige.

Kastelholm 1

Kastelholm i Stockholms frihamn 1 juli 1945

För Kastelholm blev första resan att gå från Stockholm till Trelleborg den 21 juni 1945 med gåvopaket. Där mötte man Karskär, som inretts med militära tvåvåningssängar i lastrummen, och Kronprinsessan Ingrid. Till tonerna av Du Gamla Du Fria lämnade fartygen, eskorterade av tre tyska minsvepare för en säker väg ner till Lübeck.

Därefter gjorde Kastelholm under juni och juli fem resor mellan Lübeck och svenska hamnar. Tre av dessa hade destination Frihamnen i Stockholm, där Röda Korset ordnat en mottagningsstation med bastu och behandlingstält. Lokalpressen, och särskilt tidningen Expressen, rapporterade mycket om dessa turer.

Den första resan anlöpte Kastelholm Frihamnen den 1 juli med 220 passagerare som var sängliggande kvinnor från Polen, sjuka i fläcktyfus som möjligen kunde behandlas m ed DDT (!) samt svårbehandlad tuberkulos. Patienterna placerades i Sigtuna och några lades in på infektionssjukhuset i Stockholm. På de två följande resorna till Stockholm den 8 och 15 juli kom polacker, ungrare och rumäner respektive tjeckiska, ungrare och polska kvinnor.

Sista resan Kastelholm gjorde från Lübeck var den 26 juli och destinationen Malmö. Därefter var chartern över och Kastelholm gick till Örlogsvarvet i Stockholm och därifrån till Finnboda Varv den 10 augusti för återställande.

Ett nytt avtal om transporter med gåvopaket och flyktingar mellan svenska hamnar och Gdynia och Lübeck började den 3 oktober sammanlagt åtta resor. även under 1946 utfördes liknande resor. Ett hedersamt uppdrag i humanitetens tjänst.


Kort om Kastelholms historia
Byggd av Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB, Göteborg 1929 för Svenska Amerika Liniens östersjötrafik. I dopet fick ångaren namnet Kastelholm. Bygg nr: 228. Sjösatt i augusti 1928. Levererad 14 februari 1929. Fartyget försågs vid leveransen med en ångmaskin om 850 ind. hk.

1940Låg upplagd i Stockholm under krigsåren.
194511/6. Hyrdes av Marinförvaltningen. Läs ovan
1946De 210 hyttplatser som fanns minskades till 150 för att öka komforten.
195225/4. Fartyget sålt till Ångfartygs AB Mariehamn i Åbo för 41.465 pund vilket motsvarade 600.000 kr. ångaren fick i Finland behålla namnet Kastelholm.
1954övertogs fartyget av Ångfartygs AB Bore i Åbo.
1970Under sommaren trafikerat Helsingfors − Leningrad och ersattes 1971 av en större och modernare Bore III.
19723/5. Fartyget inköptes från Finland av Nya ångfartygs AB Strömma Kanal i Stockholm för övertagande hösten 1972. Fartyget fick dock ej registreras i Sverige utan kvarstod under finsk flagg med Reino Lundén i Helsingfors som redare.
1973Maj. Inköpt av Kommanditbolaget Drottningholms Ångfartygs AB & Co (Richard Grönstedt) i Stockholm.
197324/12. Fartyget sålts till Operation and Transport Corp.Ltd (OTC Ltd) i Panama för 550.000 kr. Fartyget skulle under Panamaflagg insättas på kryssningsturer på Östersjön med Köpenhamn som bas. Några kryssningar blev det inte utan fartyget låg i Köpenhamn som scientist centrum.
1974Januari. Ångaren uppfyller inte nutida krav angående brandsäkerhetsanordningar, inte heller dagens krav på bostäder..
197519/8. Anlände Ystad från Köpenhamn för upphuggning av Persöner återvinnings AB. Upphuggen under hösten.


Källor Länspumpens årsnummer 2009 med Svenska Amerika Liniens Östersjötrafik av Arne Sundström och Bertil Söderberg.

Text: Bertil Söderberg

Mer intresserad av SAL′s Östersjötrafik? Beställ då gärna ett eget exemplar av ovan årsnummer. Pris 120 kr inkl porto.

Lars Grundberg har skrivit en informativ artikel om m/s Rönnskärs insats i Forum Navale nr 74, 2018.

Fler månadsfartyg.
Kastelholm
    Kastelholm vid leveransen februari 1929

Kastelholm
    Kastelholm under Bores flagga (Foto: Arne Sundström)