Tidningen   LÄNSPUMPEN
 Start  Läs nummer Köp nummer Fråga oss Årets fartyg
MÅNADSFARTYG JANUARI 2017
Det finns många moderna kustfartyg som trafikerar våra vatten. Ett av dem är Naven som tillhör Thunbolaget i Lidköping. Här passerar hon Göteborg med full last av ved avsedd för bruken vid Vänern. Vi importerar ved från baltstaterna i stället för att hämta råvaran runt knuten. - Fler månadsfartyg.
Kustfartyget Naven