LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG SEPTEMBER 2021 - Hjördis Thordén

Uddevallafödde Gustaf Thordén inledde sin rederiverksamhet i Helsingfors i Finland 1924 tillsammans med kompanjonen Henry Nielsen i Rederi AB Suomi. Detta år övertogs ångaren Savonia på 2700 tdw. byggd 1890. ”Vi var strängt taget inte mer än två fattiglappar som nu ägde ett fartyg” berättar Gustaf Thordén om köpet i sina memoarer. Redan 1926 separerade dock kompanjonerna och Gustaf Thordén blev ensam med två fartyg.

Verksamheten expanderade och Thordéns rederier ägde strax innan andra världskriget ett femtontal fartyg. Störst var tankern Josefina Thordén på 9 800 tdw byggd vid Eriksbergs Mek. Verkstad i Göteborg 1932. Händelseutvecklingen i Finland under kriget oroade Thordén, som förblivit svensk medborgare, vilket föranledde en överflyttning till Sverige av betydande delar av verksamheten under 1944 med etablering i Uddevalla.

Thordén Lines hade bildats i Stockholm under kriget och inledde i mitten av 1945 linjetrafik mellan norra Europa och USA:s östkust. I Uddevalla byggde Gustaf Thordén även upp Uddevallavarvet som levererade sitt första fartyg i mars 1948. Två år senare lade Thordén Lines en beställning vid varvet på ett linjefartyg på drygt 7 200 tdw. Beställningen kompletterades något senare med ett systerfartyg. Detta var en liten serie fartyg som varvet kom att bygga i tre enheter. Hjördis Thordén på 7 250 tdw levererades dagarna innan jul 1953 till Uddevalla Rederi AB, ingående i Thordénkoncernen. Vid provturen utanför Vinga uppnåddes en fart på 18,21 knop mot kontraherade 17 knop. Jungfruresan med Johan Samuelsson som befälhavare och Levi Söderlund som maskinchef gick till Trinidad i Västindien och vidare till USA och Kina i timecharter till det norska rederiet Fearnley och Eger i Oslo.

Efter den inledande jordenruntresan gick Hjördis Thordén i mitten av juli 1954 in i Thordén Lines linjetrafik med lastning i Helsingborg. Vid ett kortare varvsuppehåll dessförinnan i Uddevalla hade nya kylrum installerats. Den 22 maj 1955 kolliderade Hjördis Thordén i tjock dimma på ingående till New York med det amerikanska fartyget Robin Tuxford på 11 100 tdw varvid stora skador uppkom på skrov och överbyggnad. Reparation skedde under juli och början av augusti i Uddevalla.

Efter att Gustaf Thordén avlidit sommaren 1963 drevs verksamheten vidare i ytterligare två år. Sensommaren 1965 köptes Thordén Lines av stockholmsrederiet Rex. Hjördis Thordén såldes som Thordén Lines sista linjefartyg i december 1965 till AS Sobral (öivind Lorentzen) i Oslo 1965 och fick namnet Nopal Sky. Under befäl av Björn Teisrud gick hon i trafik för Nopal Line mellan USA:s östkust och Brasilien. 1968 såldes hon vidare inom Norge till Johs. Presthus Rederi i Bergen och blev Thordis Presthus. På en resa mellan Baltimore i USA och La Guaira i Venezuela den 18 januari 1970 utbröt brand ombord efter en explosion i maskinrummet. Fartygen togs under bogsering in till Hampton Roads, där hon senare förklarades som totalförlust. Thordis Presthus bogserades senare till Spanien för skrotning och ankom den 29 april till Santander.

Text: Rickard Sahlsten

Fler månadsfartyg.
Hjordis Thorden
   Hjördis Thordén på Delaware River 19650806 (ur Rickard Sahlstens diabildsamling).

Hjordis Thorden
   Hjördis Thordén i Göteborg ca 1955. Broschyrbild från Thordén Lines.