LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG SEPTEMBER 2020

"Efter två hela dygn av råkyla och regn skapade solen festlig glans och gassig värme över det vidsträckta människomyllrande varvsområdet hos Uddevallavarvet, när på slaget kl. 4 måndagseftermiddagen Malmrosrederiet nya motortankfartyg Glimmingehus om 16 250 dödviktston gick i sjön till smattrande toner av regementsmusik och i närvaro av varvets folk och en god del av Uddevallas befolkning" skriver Trelleborgstidningen den 22 april 1952.


Foto: Arne Andersson   Bildkälla: Bohusläns museum

Det anrika Trelleborgs Ångfartygs AB som startades 1870 med grosshandlare Frans Malmros som drivande kraft hade redan 1928 gett sig in tanker segmentet. Detta år levererades systerfartygen Castor och Pollux båda på ca 13 400 dwt från Kockums till rederiet. Successivt hade tankerflottan därefter byggts ut och när andra världskriget bröt ut i september 1939 bestod den av åtta fartyg.

När Skageracksspärren lades ut 1940 hamnade rederiets fartyg både innanför och utanför spärren. Castor blev lejdfartyg men torpederades och sänktes 1941. Av tankfartygen innanför spärren överfördes ett antal till bulvanrederier och sattes i timecharter för den tyska Kriegsmarine. Rederiets ledning såg ändå optimistiskt på framtiden och vid krigslutet bestod den egna tankflottan av fem fartyg varav fyra hade beställts och levererats under kriget. Bland annat hade det på Kockums byggts ett tankfartyg på 13 375 dwt som fick namnet Glimmingehus. Detta levererades 1943 och tjänstgjorde under de resterande krigsåren som depåfartyg vid Karlshamns oljefabriker. I juni 1945 sattes hon i trafik. Första resan gick i barlast till New York och med brännoljeprodukter tillbaka till Sverige. Hon såldes redan 1946 till det portugisiska rederiet SOPONATA.

Efter kriget påbörjade Trelleborgsrederiet ett nybyggnadsprogram där den nya Glimmingehus blev det första i en rad av nya tankfartyg.

Efter godkänd provtur ute vid Vinga övertogs Glimmingehus den 1 juli 1952 av rederiet som hade tidsbefraktat fartyget på 7 år till oljebolaget Mobil. Första resan gick till Curacao för att hämta full last av bensin och oljor till Dakar och Freemantle i Västafrika. Den huvudsakliga traden kom därefter att bli Persiska viken - Bremerhafen. Några gånger lastade man också i Sidon i Libanon som var utskeppningshamnen kopplad till den dåvarande Trans-Arabian Pipeline. Denna pipeline drevs som ett joint venture där Mobil var en av intressenterna.

Trans-Arabian Pipeline (wikipedia)

Lite tekniska data om fartyget:

Längd/Bredd/Djup:
Lastvolym:
Kontrakterad fart:
BRT/NRT/DWT
Maskin:
160,32 / 19,50 / 9,07
20 700 kbm
14,5 knop
10 328 / 6 008 / 16 230
7 cylinder MAN Diesel 8000 hk

Under 1960-talet blev det dags att ersätta 1950-talets nybyggen och göra plats för nästa generations tankfartyg. Först ut i denna nya serie av konventionella tankfartyg blev Malmöhus som vid leveransen 1965 med sin 93 250 dwt innebar ett rejält kliv uppåt i storlek.

Strax innan, 1963, hade Glimmingehus sålts till Liberian International Transport Inc, Monrovia, Liberia, och döpts om till Worlds International. Fem år senare fick fartyget grekiska redare, A. Halcoussis, Pireus och nytt namn på fartyget blev Milton Iatridis.

Den 14 november 1969 avseglade Milton Iatrides från New Orleans för att via Kapstaden gå till Kwinana (sydvästra Australien) och Chittagong (Bangladesh). Lasten bestod av sojabönsolja och kaustik soda. Hon beräknades anlända Kapstaden 12-14 december men kom aldrig fram. Sista radiokontakten med fartyget skedde den 28 november och hon angav då position 2 gr syd och 37 gr väst vilket är nordost om Fortaleza i nordöstra Brasilien.

Glimmingehus

Omfattande sökningar både med flyg och med fartyg ledde inte till något resultat. Hon förblev spårlöst försvunnen och den 1 april 1970 förklarades hon som totalförlist av Lloyds.

Olika teorier om vad som hänt har förts fram under åren. Den mest troliga är nog den att hon bröts itu i hårt väder och omedelbart sjönk. Men eftersom inga vrakdelar ännu har hittats så är orsaken till förlisningen fortfarande ett olöst mysterium.

Text: Bo Jershed

Fler månadsfartyg.
Glimmingehus
   Glimmingehus   Vykort    Fotograf: Okänd

Glimmingehus
   Glimmingehus   Utanför Venedig troligen på väg till Porto Marghera oljeterminal (fastlandet)
   Vykort   Fotograf: Okänd    Bildkälla: Sten Persson, Lund

Glimmingehus
   Glimmingehus d.ä. Levererad från Kockums 11 maj 1943. DW 13 375 tons. Fart 14 knop. Såld 1946.
   Fotograf: Okänd    Bildkälla: Varvshistoriska föreningen i Malmö