LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG SEPTEMBER 2017

Vid Donsö Shipping Meet 5-6 september 2017 presenterades Coralius, vilket är ett nytt bunker- och feederfartyg för LNG (flytande naturgas) och ägs av Sirius Shipping, Donsö och holländska Anthony Veder. Coralius beställdes 2015 vid det nederländska skeppsvarvet Royal Bodewes i Hoogezand.

Fartyget befraktas av Skangas som erbjuder sina kunder bunkring av LNG från fartyg till fartyg. Det har isklass 1A och kommer främst att trafikera Nordsjön, Skagerrakområdet och östersjön. Coralius kan lasta 5.800 kubikmeter LNG och utrustning för LNG-bunkring samt utformningen av arbetsdäcket uppges vara planerade för att på ett säkert sätt och på så kort tid kunna överföra stora volymer LNG till det mottagande fartyget. Utformningen av fartyget är efter nya guidelines från Society for Gas and Marine Fuel (SGMF), vilka tagits fram i syfte att harmonisera säkra och ansvarsfulla operationer med gasdrivna fartyg.

Coralius är på 4000 dwt och har måtten (overall) 99,6 x 17,84 meter. Fartyget är svenskflaggat med Donsö som hemmahamn.

Fler månadsfartyg.
Bunkerfartyget Coralius