LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG SEPTEMBER 2016

I Kristianstad i Skåne byggdes under senare delen av 1800-talet och i början av 1900-talet ett stort antal mindre ångslupar. Några av dem byggdes direkt till Danmark. En av dem var Turisten, Hon byggdes med namnet Maagen (måsen) och gick i trafik på sjösystemet tunt Silkeborg fram till år 1976. Hon såldes då till en annan operatör på sjöarna och fick hemort i Ry med namnet Turisten. När hon 2016 såldes tillbaka till de ursprungliga ägarna var namnet Maagen upptaget av ett annan fartyg som skånebygget fick behålla namnet Turisten.

Fler månadsfartyg
Ångslupen Turisten