LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG SEPTEMBER 2015

I mitten av augusti arrangerade Sjöhistoriska museet Stockholm Steam med anledning av att isbrytaren Sankt Erik fyllde 100 år. Ångfartyg från hela landet letade sig till Stockholm. Här passerar Västkustens stolthet, Bohuslän, Kastellet i Vaxholm.

Fler månadsfartyg.
Ångfartyget Bohuslän