LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG SEPTEMBER 2014

Viking Xprs på en av sina otaliga resor över Finska viken en fuktig sommardag 2014. Detta fartyg ägs av Viking Line i Mariehamn på Åland via sitt dotterbolag i Sverige. Därför har Viking Xprs fört svensk flagg fastän fartyget inte trafikerat svenska vatten. För att göra det ännu krångligare har nu Viking Lines svenska bolag hyrt ut färjan till Viking Lines estniska bolag vilket medför att färjan fortfarande är svenskägd, men har hemort i Tallinn. Lätt att förstå. Inte sant?

Fler månadsfartyg. 
Färjan Viking Xprs