LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG OKTOBER 2020

Det tidiga kvällsljuset över östersjön är magiskt på sommaren. året är 2011 och vi har precis lämnat Helsingfors med ett kryssningsfartyg. Efter oss följer Mariella, vackert belyst då solen står i väster. Det här fartyget byggdes redan 1985 för SF Line och har sedan seglat för Viking Line på linjen Stockholm-Helsingfors under alla år. Då färjan var ny ansågs hon vara sensationellt stor. Passagerarkapaciteten var 2447 och antalet bäddar lika många. Bildäcket rymde 1115 lanemeter motsvarande en kö med lastbilar på över en kilometer.

Mariella var en riktig kryssningsfärja. Inredningen, signerad Robert Tillberg, var påkostad och lyxig. Här fanns inslag av bland annat svensk, gustaviansk stil och europeisk jugend. Många ansåg att så här fin hade en Finlandsfärja aldrig varit. Möjligen var det därför som åtminstone vissa scener i TV-serien "Rederiet" spelades in ombord.

Typiskt för det "glada" 1980-talet var den mycket stora och professionellt utrustade konferensavdelningen. Att konferera till sjöss var väldigt populärt vid den här tiden bland företag och myndigheter. För rederierna bidrog den här verksamheten till att beläggningen kunde hållas hög även vid sidan om sommarsäsongen.

Den ödesdigra natten den 28 september 1994 var Mariella det första fartyget som kom fram till olycksplatsen där Estonia hade sjunkit. Det var mörkt, regnigt och svår sjögång. Mariella manövrerade nära livräddningsflottarna och lyckades trots omständigheterna plocka upp överlevande ur havet. Ombord togs de om hand av läkare och sjuksköterskor som befann sig på färjan.

I denna intervju med befälhavaren Jan-Thore Thörnroos beskrivs ur Mariellas perspektiv den hemska natten med Estonias förlisning

Idag är Mariella nestorn bland Finlandsfärjorna. Det krävdes en pandemi för att hon åtminstone tillfälligt i mars 2020 skulle avbryta sin trafik på linjen Stockholm-Helsingfors. Trots sin ålder har färjan behållit sin popularitet bland resenärerna. De här året har Mariella legat upplagd men periodvis också seglat på Tallinn och Åbo. Låt oss hoppas att hon ändå har många år kvar i trafik i våra farvatten. Det är något speciellt med denna habitué som har seglat så länge i Finlandstrafiken.

Text och bild: Anders Bergenek


Fler månadsfartyg.
Palma