LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG OKTOBER 2014

Bunkerverksamheten har alltid varit en viktig del av sjöfarten. Den började tidigt att utvecklas på Donsö i Göteborgs södra skärgård. Från att ha varit enkla fartyg av trä byggda på ritningar av fiskefartyg, har de under de under årens lopp blivit specialfartyg med hög prestanda. Ett av dessa sjöfartens "tankbilar" är det i Holland byggda bunkerfartyget Norden. Hon levererades 2006 från Holland till Oljola AB på Donsö som fortfarande äger henne. Hon kan ta med sig 1 875 ton bunkerolja på varje resa.

Fler månadsfartyg
Bunkerfartyget Norden