LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG NOVEMBER 2020

År 1983 byggdes ett kylfartyg med namnet Atlantic Star vid Sasebo Heavy Industries, Sasebo, Japan för T-Line Corporation, Panama men som var avsedd för långtidscharter till det engelska rederiet Blue Star Line. Hon hade en dödvikt på 10 535 ton och ett bruttotonnage om 10 601 ton. Längden var 152 meter och bredden 23 meter. Atlantic Star kunde maximalt göra 20 knop. Efter 17 år bytte hon namn till Atlantic Start.

År 2001 köptes hon av Stina Shipping Ltd, Barbados och gavs namnet Stina. Hon hörde under åren 2001 till 2006 hemma på Cook Islands men från 2006 på Barbados. Som managers stod Holy House Shipping AB i Stockholm. Holy House Shipping AB startades 1972 och kom så småningom att ledas av Mats Ruhne som tidigare varit verksam vid rederiet Cool Carrier AB, vilket bildades 1984 och drev Salénrederiernas kylsjöfart vidare efter att Salénkoncernen försatts i konkurs.

År 1998 övertog Mats Ruhne kylfartyget Kea och 2001 tog han även över fyra klassiska kylfartyg, i princip systerfartygen Atlantic Star, Baltic Star, Pacific Star och Tasman Star som gavs namnen Stina, Laura, Amalia och det sista fick namnet förlängt till Tasman Start. De var utrustade med fyra lastluckor, varav en akter om däckshuset. Lasthantering sköttes med hjälp av fyra kranar för om överbyggnaden och en akter om.

Holy House Shipping AB drev under många år ett större antal klassiska kylfartyg och som mest ett drygt dussintal. Det som återstår idag tycks vara enbart kylfartyget Fegulus (ex Regulus 2009; ex Regent Star 2005; ex Nauru 2000; ex Hornsound 1995; ex Chiquita Nauru 1994), byggd 1993, som drivs tillsammans med Antwerpenbaserade Seatrade, vilka är rederier specialiserade på kyltransporter med en flotta av särskilda kyl- och containerfartyg.

Den 15 september 2013 bordades Stina på internationellt vatten i Västindien av franska marinen och fördes till Martinique. Anledningen var att det spritts ett rykte att det fanns 3 ton kokain ombord. Efter noggrann genomletning, utan resultat, släpptes Stina 8 oktober. I samband med detta uttalades sig Holy House Shippings dåvarande vd Anna Börjesson Ruhne att Holy House Shipping aldrig ägt några fartyg utan enbart fungerat som managers.

Stina såldes i maj 2014 till Mahavir Shipbreakers och anlände till Alang den 17 juni samma år för skrotning, vilken inleddes den 20 juni.

Text: Lennart Rydberg

Foto på Stina taget i Uddevalla 16 juli 2004 av Lennart Rydberg

Fler månadsfartyg.
Stina