LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG NOVEMBER 2018

I år är det 100-årsjubileum för arbetsbåten Sjöhästen af Ellös . Hon sjösattes nämligen vid Örlogsvarvet i Karlskrona år 1918 som Motorpråm Nr 1 och hade då nybyggnadsnumret 290. Senare blev hon Transportbåten Nr 3/KF och därefter Sjöhästen. På 1930-talet byggdes hon om till kabelfartyg, och från 1955, då hon fick en Penta MD96 insatt, användes hon som kabelfartyg för det fasta telenätet. Hon fortsatte att vara arbetsbåt för kabelarbeten till långt in på 1990-talet.

År 2000 såldes hon av FMLOG (Försvarsmaktens Logistik) till Tommy Westerling i Bromma. Året därpå såldes hon vidare till Gullholmens Marina AB, Västra Frölunda och därefter blev Per-Olof Benholm i Ellös på Orust 2006 ny ägare. År 2010 inregisterades båten som fritidsmotorskepp med namnet Sjöhästen af Ellös.

Idag är fartyget under ombyggnad till arbetspråm utan eget framdrivningssystem och kommer när detta är klart att omregistreras som sådan.

Text: Göran Sändare

Översta bilden 1930-tal
Mellanbilden 1949
Nedersta bilden 2012 (foto: Krister Bång)

Fler månadsfartyg.
Sjöhästen 1930

Sjöhästen 1949

Sjöhästen 2012