LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG MARS 2021

Nya Upsala

Tillbaka från utflykten på De gamlas dag med båten Nya Upsala, Uppsala 1939 (Foto: Axel Sagerholm, Upplandsmuséet)

Nya Upsala byggdes 1855 på Motala verkstads varv i Norrköping beställd av ett bolag i Jönköping men levererades till Westerås Ångfartygsbolag och fick namnet Westerås.

Uppsalas starke redare och industriman, Henrik Wilhelm Söderman, som tjänat sin förmögenhet på brännvinstillverkning, hade i mitten på 1870-talet manövrerats ut från chefskapet för Upsala Ångqvarn, stadens största industriverksamhet. Några år senare hände samma sak i Ångfartygsaktiebolaget Garibaldi där Söderman var både ordförande och chef. Bolaget, som han startat, skötte trafiken mellan Uppsala och Stockholm med tre ångfartyg. Både ångkvarnen och ångbåtsrederiet var nära lierade så det var kanske naturligt det som skedde.

Söderman hade inte varit så lätt att ha att göra med och skaffade sig lätt fiender. Han gick nu till motaktion.

1880 köpte han ångfartyget Westerås till det nybildade Ångfartygs AB Nya Upsala, där han blev chef och ordförande, och började att konkurrera med stadens dåvarande två ångbåtsbolag på det mest exempellösa sätt. Avgångstider, biljettpriser, brännvinsmutor till godstransportörer och liknande används och snart ville de övriga bolagen samsegla med det nya bolagets båt som var snabbare och en bättre isbåt. Så pågår det under åren med omväxlande konkurrens/samsegling samtidigt som Ångfartygs AB Nya Upsala blev allt starkare.H.W Söderman återtar ägandeskapet över ångqvarnen 1882 och hans ångbåtsbolag slås 1899 samman med Garibaldi till ett nytt bolag där Söderman är ordförande och storägare. Hans Wilhelm Söderman är åter herre på täppan.

Järnvägen tar med tiden över det mesta av passagerartrafiken på ångbåtarna och Nya Upsala byggs om och blir enbart lastfartyg och fortsätter att trafikera Stockholm Uppsala till 1939 = totalt 59 år. Hon är en välkänd besökare i Stockholms frihamn och Stadsgården när hon hämtar last där. Hon var ute för en allvarlig olycka 1912 då hon kolliderade med ett tyskt fartyg utanför Blockhusudden och tvingades sättas på land men reparerades på Ekensbergs varv.

Nya Upsala

Nya Upsala

Efter en tid som transportfartyg i flottan såldes hon 1945 till västkusten och Göteborgs mekaniska verkstad och därefter till Rederi AB Stjernan som byggde om henne till ett motoriserat tankfartyg med namnet OK 1. År 1950 moderniserades hon ytterligare och hette då Elvan. Å 1955 höjdes däcket för att öka lastkapaciteten och hon fick en ny dieselmotor. Som Caddy av Vrångö var hon i drift som tankbåt till 1967.

Nya Upsala

Nya Upsala

Den 9 september 1967 var hon på resa mellan Stockholm och Färjestaden lastad med bensin då hon i dåligt väder gick på grund i Misterhultsskärgården och blev vrak. Besättningen på 4 man räddades av en helikopter från Visby.

Hon var då antagligen Sveriges äldsta fartyg i drift.

Läs gärna även DN′s rapportering från förlisningen.Text: Nils Sjökvist


Fler månadsfartyg.
Nya Upsala