LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG MARS 2019

Lite i skymundan har det svenska företaget Northern Expeditions AB inlett en exklusiv kryssningstrafik på Svalbard. I april 2018 köpte man forskningsfartyget Kinfish från det Grimstadbaserade Northern Research Shipping AS och byggde om det till passagerarfartyg med plats för 12 gäster. Bakom rederiet står göteborgarna Per Barkman och Robin Dahlberg.

Redan i maj förra året startade bolaget sin verksamhet kring Svalbard då man den 20 maj lade ut på sin första tiodagars äventyrsresa i dessa nordliga farvatten.

− Vi har möjlighet att erbjuda upplevelser av naturen på nära håll med allt från isbjörnar och valrossar till valar. Ombord finns också två gummibåtar där våra gäster kan gå ut på expeditioner, säger Per Barkman, en av delägarna. En stark målgrupp är naturfotografer.

Tanken är att fartyget skall kryssa kring Svalbard fyra till fem månader varje år och i Nordnorge fyra månader. Fartyget har tagits emot mycket väl av marknaden. Kinfish är registrerat i NIS, det internationella norska registret, men håller på att överföras till svensk flagg.

Hon byggdes redan 1958 som undersöknings- och forskningsfartyg hos AS Stord Verft på Stord i Norge. Beställare var Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning i Oslo och vid leveransen den 4 juli bar hon namnet Ambassador Bay. I september 1983 såldes hon till ett partrederi i Bergen med Hans M Gravdal som huvudredare och hon döptes om till Geofjord. Tre år senare övertogs hon av AS Pegasus i Bergen och byggdes om till sjöräddningsfartyg. Hon försågs med en ny motor (Grenaa) och förlängdes med nästan 11 meter. I december 1994 köptes hon av Norges Sjøkartverk, fick Stavanger som ny hemort och döptes om till Sjømåleren. Sedan följde några ytterligare försäljningar. I juni 2001 till Geofjord Shipping A/S i Bergen som Geosund och i december 2004 till Ixcore SAS, Marseille, Frankrike som Ixplorer. Den 4 januari 2017 var fartyget tillbaka under norsk flagg ägd av Grimstadsrederiet. Och nu har alltså detta historiska fartyg blivit svenskägt.

Text: Krister Bång


Fler månadsfartyg.
Kinfish