LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG MARS 2018

Personaltransportfartyget Ist Mermaid av Hvide Sande har av Offshore Windservice A/S (IST Wind, Jarle Samuelsen, Bergen, Norge) sålts till Hartford Rederi AB (Peter Hartford), Landskrona och omdöpts till Vike

Vike skall användas till sportfisketurer på Öresund och kan i nuläget ta 12 passagerare. Detta är egentligen ett experimentbygge, en trimaran, som byggdes av Hvide Sande Skibs- & Bådebyggeri (nybyggnadsnummer 106) för Offshore Windpower AS (Fredrik Odfjell), Hvide Sande och levererades den 1 mars 2007 med namnet Fob Trim (FOB = Fredrik och Berit). Hon byggdes av aluminium för transport av tekniker till och från vindkraftverken på haven. Framtill dess hade transporterna mestadels skett med singelskrovsfartyg vilket medförde att teknikerna ofta blev mycket sjösjuka. Visionären Fredrik Odfjell fick då idèn att en trimaran skulle vara mera stabil i sjön och därmed skulle ge passagerna större komfort. Fartyget byggdes och allt gick bra under några år. Fartyget stationerades i IJmuiden i Holland och användes av Vesta-Gruppen. Men Fob Trim föll för utvecklingen eftersom vindkraftsindustrin ville ha fartyg som kunde användas som CTV (Crew Transfer Vessel). För sådana transporter fordrades att det skulle finnas två separata maskinrum och det var inte Fob Trim utrustad med. Så fartyget lades bokstavligt upp på land i Hvide Sande där det stod i flera år. I juli 2016 såldes Fob Trim till norrmannen Jarle Samuelsen i Bergen som gav henne namnet Ist Mermaid och hon avfördes ur det danska registret. Ist Mermaid blev stående på land i Hvide Sande och såldes i slutet av 2017 till Hartford Rederi AB i Landskrona. Den 9 januari 2018 sjösattes fartyget och gick dagen därpå via Limfjorden till Halmstad och senare till Landskrona. Då hade hon omändrats till lustfartyg. I Sverige skall Ist Mermaid användas som sportfiskefartyg.

Källa: Bent Mikkelsen m fl.

Kompletterande information 2018-03-07 från Peter Hartford

Fartyget kommer att registreras i Sverige som passagerarfartyg med ca 90 pax i D fart, 40 i B fart samt som lastfartyg ( 12 pax i A fart )
Beräknas vara i drift maj 2018 efter diverse ombyggnader i Gilleleje i Danmark.
Kommer att användas för sportfisketurer, passagerarcharter, proviantering, besättningsbyte, ev mindre offshorearbete.

Fler månadsfartyg.
Vike

Vike