LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG MAJ 2020

Frontline Ltd är idag ett av världens största rederier inom tanksjöfart. Rederiet har sitt ursprung i svenska statens avvecklingsprojekt Uddevalla Shipping AB som startades 1985 i kölvattnet av varvskrisen för att avveckla Uddevallavarvets osålda fartyg men under tiden ha dem sysselsatta. Ett antal fartyg såldes men fartygskonjunkturerna vände och staten beslöt i slutet av 1988 att sätta företaget på börsen.

År 1990 slogs företaget samman med Scandocean (Sven Salén AB), bytte namn till Frontline AB och inriktade sig på OBO fartyg och torrlastbefraktning. År 1996 tog den norske redaren John Fredriksen kontroll över bolaget som året efter flyttade befraktning och operation till Oslo samtidigt som företagets domicil flyttades till Bermuda. Inriktningen blev nu stortanksjöfart och efter sammanslagningar med bland annat ICB Shipping, London Overseas Tankers och Golden Ocean och en stor egen nybyggnadsverksamhet uppstod dagens Frontline Ltd.

Idag har man ett 20-tal fartyg i VLCC-klassen, ett 30-tal i Suezmax och ett 20-tal Aframax/LR2.

Front Odin tillhör med sin dödvikt på 156 850 ton och måtten 274x48 meter rederiets Suezmaxflotta. Hon byggdes 2010 på Jiangsu Rongsheng Heavy Industries i Kina och ingår därmed i gruppen äldre fartyg i Frontlines flotta. I maskinrummet sitter en 6 cylindrig MAN-B&W 6S60MC maskin på 18600 kW. Fartyget för Marshall Island flagg liksom flera andra av Frontlines fartyg. Driften sköts från SeaTeam Management i Singapore.

Bilden nedan visar Front Odin i Bosporen på väg till Svarta havet för lastning.

Text: Nils Sjökvist

Fler månadsfartyg.
Front Odin