LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG JUNI 2021

I år, 2021, skulle m/s Formosa ha fyllt 100 år. Hon blev ändå 38 år gammal, innan hon 1959 pensionerades efter ett rikt och delvis spännande liv. Föräldrarna, Aktiebolaget Svenska Ostasiatiska Kompaniet, ASOK, hade redan 1915 beställt ett fartyg från Burmeister & Wain i Köpenhamn. På grund av första världskriget kom bygget inte i gång förrän vid krigsslutet 1918. Efter tre år, i februari 1921 kunde fartyget levereras till ASOK. Hon byggdes av stål på klink och försågs vid leveransen med två av B&W:s egna sexcylindriga dieslar på sammanlagt 3 150 ihk.

Hon var vid födseln 130 meter lång, 17 meter bred och hade ett djupgående på 9 meter. Dödvikten var 10 850 ton. Vid dopet fick hon det vackra namnet Formosa. Från början hade Formosa inte någon skorsten. Vid denna tid var det högsta mode att på nybyggda motorfartyg bara ha ett slags avgasrör, oftast vid aktermasten.

Formosa gjorde sin första resa till Fjärran östern 1922. Därefter blev det många turer under 1920- och 1930-talen. ASOK klarade sig genom både första världskriget och 1920-talets lågkonjunkturer och depressioner utan några större problem. Man anskaffade ytterligare fartyg och utvidgade linjetrafiken och destinationerna till att omfatta både Indien, Ostindien, Kina och Japan. För Formosas del hände inget anmärkningsvärt, innan man beslutade sig för att byta maskineri. Detta ägde rum på Kockums i Malmö september till november 1938. De gamla B&W-dieslarna plockades ut och i stället kom fyra sjucylindriga Atlasdieslar om tillhopa 6 000 ihk. Förmodligen var det också vid detta tillfälle som Formosa fick sin skorsten.

Andra världskriget
Formosa kom i oktober 1941 till Göteborg som lejdfartyg tillsammans med Uddeholm med last av styckegods från USA. Formosa kom snart att sättas in i en lite annorlunda fart. Under kriget var det många människor i flera länder som led svårt av hungersnöd. Ett av de mest utsatta länderna var Grekland, då kriget på Balkan gjorde att befolkningen inte kunde försörja sig ordentligt. Internationella Röda Korset kom då med en förfrågan till den svenska regeringen om man kunde hjälpa till med livsmedelsförsörjningen till Grekland. Detta var starten på den så kallade lejdtrafiken till Grekland. Formosa avseglade till Kanada i juli 1942 och under de närmaste åren seglade man flera gånger över Atlanten från Kanada till Grekland med last av spannmål. På en resa hade Formosa med sig 6 000 ton spannmål, och i november 1943 anlände hon Pireaus med 8 000 ton livsmedel, vete, medicin och torrmjölk.

Nya ägare
Formosa klarade sig alltså genom hela kriget och fortsatte efter krigsslutet på traden till Fjärran östern. år 1952 blev Formosa omdöpt till Kinaland. Detta förmodligen för att namnet Formosa var känsligt för Folkrepubliken Kina, som ju alltid har hävdat sin rätt till ön Taiwan, som den naturligtvis heter på kinesiska. Två år senare ville ASOK bli av med sin gamla skyddsling och den 13 januari 1954 såldes hon till Rederi AB Wallen i Helsingborg för 1 750 000 kronor.

Efter det att några av Wallens andra fartyg sålts eller gått till upphuggning behövde man ytterligare fartyg och nu kommer köpet av Kinaland, ex Formosa, till stånd. I juni 1954 döps hon om till C A Falkland. Hon sysselsätts i stor oceanfart under de närmaste åren. Men problemen med maskineriet blir akut och vid en resa med cementlast från Polen råkar C A Falkland ut för flera maskinhaverier. Då hade man redan sålt fartyget till Pat Manfield & Co i Hongkong för nedskrotning. Priset var 74 000 engelska pund. I juni 1959 anlände C A Falkland till Hongkong i barlast och nu väntade bara upphuggning och så den sista vilan för gamla Formosa/Kinaland/C A Falkland.

Text: Göran Sändare

Övre bild: M/s Formosa i Göteborg den 17 februari 1921
Undre bild: M/s Formosa som m/s Kinaland 1953 eller 1954

Fler månadsfartyg.
Formosa3

Formosa2