LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG JUNI 2019

Bilden visar supertankern (ULCC) SEA GIANT fångad på sydgående i Suezkanalen.

Fartyget byggdes på Chantier de l’Atlantique i Saint Nazaire, Frankrike, och levererades 1979 till Elf Aquitaine med namnet PRAIRIAL.

Med sina dimensioner längd = 414 meter, bredd= 63 meter och dödvikt 555 000 ton var hon ett av de största tankfartyg som byggts. Med en lasttankvolym på över 677 000 m3 kunde hon lasta 4 millioner barrels vilket är dubbelt vad en VLCC lastar. Hon var byggd med tanke på den stora oljeterminalen vid Antifer, norr om Le Havre.

I maskinrummet fanns två STAL-Laval turbiner på tillsammans 65 500 bhp. Hon hade dubbla propellrar och roder. Bunkerförbrukning vid full speed (16,5 knop) var runt 330 ton/dag.

Under sin livstid hade hon flera ägare, John Fredriksen köpte henne 1997 av John G. Latsis i Grekland (som HELLAS FOS) tillsammans med fem andra ULCC fartyg, bland andra KING ALEXANDER (ex NANNY).

SEA GIANT gjorde inte så många resor under sin livstid. Så stora oljepartier är inte kommersiellt vanliga och lossningshamn var då oftast LOOP offshore terminal i USA.

Hon gick till skrot på Gadani Beach i Pakistan 2003.

Text: Nils Sjökvist

Bild från Frontline Management

Fler månadsfartyg.
SeaGiant