LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG JUNI 2017

Under våren och sommaren 2017 har Oxelösund varit bashamn för ett antal offshorefartyg som förbereder den nya ryska gasledningen i Östersjön, Nord Stream II. Ett av dessa är Siem Barracuda, vilket ägs av Siem Offshore med huvudkontor i Kristiansand, Norge. Detta bolag grundades 2005 och har cirka 50 offshorefartyg. Siem Barracuda är ett av dessa, klassat som ett “Offshore Subsea Construction Vessel”. Hon byggdes och levererades 2013 från VARD Brattvåg i Norge (tidigare Brattvåg Skipsverft A/S) och har ett dieselelektriskt maskineri med två azimutthrusters (sidopropellrar) i aktern, två tunnelthrusters i förskeppet samt en nedfällbar azimutthruster, också i förskeppet. Fartyget har en längd om 120,8 meter och en bredd på 25,9 meter samt en dödvikt om 5 000 dwt.

Elkraft genereras av fyra Wärtsilämaskiner på 2 800 kW vardera. Bland övrig utrustning kan nämnas:
-Dynamiskt positioneringssystem från Kongsberg (DP 2)
-En offshorekran på 250 ton med aktiv kompensering,
 3 000 meter
-Fjärrstyrda undervattensrobotar (ROV:s)
-Moonpool, en öppning i däck/plattform för tillgång till
 vatten genom vilken mät- och provtagningsinstrument kan
  inlyftas alternativt dyk- och ROV-utrustning.
-Helikopterdäck


Fler månadsfartyg.
Siem Barracuda