LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG JUNI 2015

Ångaren Lygnern levererades till Rederi AB Transatlantic i Göteborg den 9 juli 1920 och sattes genast i trafik mellan Skandinavien och Australien. Ångaren var på hela 8 380 ton dödvikt. När fartyget den 18 september 1928 befann sig i Freemantle i Australien utbröt strejk och man beslutade sig för att lämna hamnen och ankra utanför. Emellertid fick Lygnern bottenkänning, maskinen slogs ut och tillkallad bärgningsångare kunde ingen göra, så fartyget sjönk på ankarplatsen. Denna präktiga ångare blev bara åtta år gammal.

Fler månadsfartyg
Ångaren Lygnern