LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG JULI 2018

Containerfartyget SCA TUNADAL på sydgående i Öresund 2018–06–03. Fartyget, som är byggt 2012 på Fujian Mawei varvet i Kina och lastar 14 800 ton eller 1025 TEU är på timecharter för SCA och mycket av bolagets trä- och pappers export går numera i containers. Den intressanta utbyggnaden på skorstenen beror på att fartyget har utrustats med en scrubber anläggning av hybridtyp från Alfa Laval som tvättar rökgaserna från huvud- och hjälpmaskiner och tar bort svaveloxider och sotpartiklar. Fartyget ägs av Buss Shipping Gmbh och hette tidigare Condor.

Text: Nils Sjökvist

Fler månadsfartyg.
Storholmen