LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG JULI 2017

Byggd 1940 som Montana (nybyggnadsnummer 542) vid A/B Götaverken, Göteborg, för A/S Tanktransport (Thorvald Berg), Tönsberg. Hon var på 15530 dwt och sjösattes den 10 april 1940. Låg under hela kriget upplagd i Göteborg och levererades i juli 1945 till beställaren. Fartyget ingick i en lång serie råoljetankers om drygt 15 000 dwt, som varvet byggde i slutet av 1930-talet och under andra världskriget, samt till och med några år därefter. Några av de övriga fartygen i serien var bland annat Petrofina (15310 dwt), Ariston (15360 dwt), Aristophanes (15400 dwt), Montana (15530 dwt), Oceanus (15380 dwt), Storfonn (15450 dwt) och Andrea Brövig (15300 dwt). Således tankers som ägdes av kända svenska rederier som Transatlantic, Kungsbackarederierna, Johnson och Onassis som även var verksam i Sverige under en period, samt några norska rederier. Dessa tankers var i stort sett likadana som exempelvis de något större tankfartygen Bera (16540 dwt) och Bellona (16370 dwt) från samma skeppsvarv. Under andra världskriget började Götaverken bygga en den långa serien tankfartyg om drygt 17 000 dwt vilken pågick under resten av 1940- och in på 1950-talet. Bland de första var skeppsredare Haakon Onstads m/t Julius (17300 dwt) och Constance(17300 dwt).

I april 1955 såldes Montana till Naviera Estelar S.A. (Fernando M. Pereda,Santander, Spanien), Panama och omdöpt till Rio Miera. År 1964 blev Transportes de Petrolos S.A., Panama managers för fartyget. Rio Miera ankom den 24 juni 1965 till Santander, Spanien för upphuggning, vilken tog sin början den 4 oktober samma år hos Recuperaciones Submarinas S.A.

Fler månadsfartyg.
Montana