LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG JULI 2014

Ännu för femton år sedan kunde man få se den klassiska svenska träfiskebåten i drift, åtminstone i norra Bohuslän. Vanligtvis var den vitmålad, men ägaren till LL 210 Nåmy, Bo Hansson, hade målat om sitt bostadshus och fått gul färg över som han målade Nåmy med. Fotot är taget utanför Smögen den 25 juli 2001. Den 2 december samma år lämnade Nåmy Smögen och gick till Grenå för upphuggning.

Fler månadsfartyg.
Träfiskebåten Nåmy utanför Smögen år 2001