LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG JANUARI 2020

I Sverige finns det inte många lustjakter kvar från den tid då grosshandlare kunde unna sig både det och det andra. Men det finns åtminstone en: Arona. Detta lilla mästerverk kan understundom beskådas vid Norr Mälarstrand i Stockholm.

I dag ägs fartyget av makarna Gunnar och Kerstin Haglund och det vårdas pietetsfullt. Förutom till privat bruk används fartyget också till charterverksamhet i Stockholms närhet.

Aronas historia är mycket intressant. Hon beställdes 1903 vid Södra Varvet i Stockholm av Edward Cederlund junior. Släkten Cederlund hade skapat sig stora förmögenheter genom försäljning av punsch. Det var Edwards farfar Johan som lanserade färdigbryggd punsch på flaska år 1845. Han hade sitt lager vid Kungliga slottet i Stockholm med ingång vid Slottsbacken. Där förvarades punschen i stora ekfat, det största rymmande 24 000 liter. Det dracks mycket punsch. Det berättas att det bara på Berns i Stockholm kunde serveras ett par tusen halvor punsch en lördagskväll.

Efter Johan Cederlund tog Edward Cederlund senior över och efter honom Junior, han som beställde Arona.

Fartyget byggdes efter snarlika ritningar som Tullia, hos Lindbergs Warfs- och Mekaniska Werkstad som varvet egentligen hette, men det kallades i folkmun Södra Varvet. Konstruktör var Ernst Hernberg, som också konstruerade bland andra ångarna Norrtälje och Mariefred.

Arona hade fyra enkelhytter och en dubbelhytt, byssa och manskapsskans under däck och på övre däck matsal, kommandobrygga och sköna korgstolar akterut. Hon försågs med en ångmaskin på 85 hk och mätte 72 ton. Hemmahamn var Stockholm och hon låg ofta vid f amiljens slott vid Storholmen utanför Lidingö.

Vid första världskrigets utbrott sålde punschkungen sin lustjakt till Hjalmar Nobel, som var brorson till den store Alfred. även Hjalmar hade varit mycket involverad i affärerna i Ryssland, men hade fått malaria och flyttat hem. Hjalmar behöll sitt fartyg fram till 1930 då han sålde det till snusarvingen Robert Ljunglöf.

Snus
Snuset föddes då svensken på 1700-talet kom på att blanda tobaksblad med salt och vatten för att sedan lägga det under läppen. Vanan med snus blev allmän i Sverige på 1700-talet. En av de stora i branschen blev Jacob Fredrik Ljunglöf som anlade en fabrik på Badstugatan (nuvarande Sveavägen) i Stockholm. Speciellt uppskattad blev hans produkt Ettan. Ljunglöf utvecklade sin fabrik till Europas och världens ledande snusfabrik.

Kurt Ljunglöf var sonson till Jacob Fredrik som hade samlat på sig en enorm förmögenhet. I början av 1900-talet behövde staten pengar till försvaret och den första pensionsreformen. år 1915 förstatligades all verksamhet som hade med tobak att göra och även Ljunglöfs fabrik. AB Svenska Tobaksmonopolet var bildat.

Vidare öden
År 1939 såldes Arona vidare till professor Sven Thunberg, rektor vid Stockholms högskola. Han behöll sitt fartyg till 1942 då det såldes till K P Svenssons Trafikföretag på Hasslö där hon byggdes om till passagerarfartyg med plats för 160 passagerare. All den fina inredningen togs bort och ersattes med annat som var mer utrymmeseffektivt. Den forna glansen försvann. ångmaskinen byttes 1957 ut mot en Deutz-Diesel på 150 hk vilken 1975 byttes ut mot den nuvarande, en Scania DSI II. Efter att gått i Karlskrona skärgård i 40 år såldes fartyget till Hans och Carl-Axel Vult von Steijern i Färjestaden. Efter en viss ombyggnad sattes hon trafik mellan Färjestaden och Kalmar med sex turer varje dag.

år 1985 såldes hon till Hudiksvall där Sten Perssons Måleri AB tog hand om henne. Hon gick sedan i trafik där till och med 1988 varefter hon såldes till Ulla och Bertil Lindgren i Stockholm. En stor renovering genomfördes igen varefter hon sattes i chartertrafik med plats för 60 passagerare. år 2002 såldes hon till Jeanette och Christian Barfod i Stockholm.

Makarna Haglund köper fartyget
I december 2003 var det makarna Gunnar och Kerstin Haglunds tur att ta ansvar för Arona. Trots att hon var i fantastiskt skick genomfördes omfattande renoveringar. Bland annat gjordes plåtbyten, installerades antivibrationssystem och elverk, gjordes ny inredning, ny salong, ny byssa, ny redarhytt och mycket annat. Inspirationen kom från originalritningarna. I dag är fartyget i utomordentligt gott skick. Ständiga renoveringar pågår för att behålla fartyget i det skick som hon nu har.

Text: Krister Bång

Fler månadsfartyg.
Arona

Arona
Arona