LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG JANUARI 2019

Under åren 1987 och 1988 byggdes isbrytaren Oden vid skeppsvarvet Götaverken Arendal i Göteborg och blev samtidigt varvets sista fullständiga fartyg med nybyggnadsnummer 953.

Götaverken Arendal vann ordern i hård konkurrens från främst den dåvarande finska varvskoncernen Wärtsilä Marinindustri AB, vilken ansågs vara en av världens främsta på att konstruera och bygga isbrytare. Wärtsilä hade dessutom under 1970-talet levererat fyra nya statsisbrytare till svenska staten, nämligen Ale (mindre typ anpassade för isbrytning i Vänern), Atle, Frej och Ymer. De tre senare av en större typ som var hypermoderna på 1970-talet och byggda efter ett helt nytt koncept jämfört med isbrytare från 1960-talet. Anledningen till att Götaverken Arendal fick beställningen av nya Oden var att deras konstruktion hade förmåga att bryta en ränna upp till 30 meter, vilket inte konkurrenterna kunde erbjuda. Götaverken Arendal byggde Oden (II) i samarbete med det kanadensiska företaget Canmar, som specialiserat sig på oljeprospektering i arktiska farvatten. Oden ersatte isbrytaren Oden, byggd 1957 på Wärtsiläkoncernens varv i Helsingfors.

Vid konstruktionsarbetet, vilket baserades på Canmars design, och som Götaverken modifierade, var avsikten att Oden skulle bli något utöver det vanliga och kunna bryta 1,8 meter tjock is utan något nämnvärt besvär genom att hon bland annat försågs med en massiv stålplog under fören som fortsatte under hela fartygsbotten. Detta bidrar till att en isfri ränna skapas efter fartyget. Genom byggandet av Oden infördes alltså en helt ny skrovform med en stävkonstruktion som pressar ned isen och skjuter den ut åt sidorna.

Karaktäristiskt för isbrytare hade varit att de var utrustade med förpropeller, men genom Odens konstruktion togs denna bort. Istället har Oden två kraftiga akterpropellrar och all kraft kan därför utnyttjas för framdrivningen. Maskineriet är dieselmekaniskt. De två akterpropellrarna är av holländska Lipps fabrikat och tillverkade av nickelaluminiumbrons. Diametern är 4,5 meter och sett akterifrån roterar styrbords propeller moturs och babords medurs. Propellerbladen är vridbara och omgivna av dysor. Rodren är strömlinjeformade spadroder av dubbel stålplåtskonstruktion. De båda rodren har vardera en yta om 28 m2, vilka kan jämföras med de som Atle-seriens isbrytare har, som är 8 m2.

Eftersom Oden avsågs att också användas för forskningsresor kring Arktis och Antarktis deltog svenska Polarforskningssekretariatet redan under konstruktionen av nya Oden, som därför byggdes för att klara arktiska isförhållanden och anpassades för forskning. Isbrytaren har därför under åren hyrts på långtidskontrakt för forskningsresor kring Arktis och Antarktis. Vid forskningsexpeditioner används mobila forskningssystem, vilket innebär att containrar utrustade med laboratorie- och forskningsmaterial snabbt lastas på fartyget. Dessa kan enkelt tas av och på efter behov. Den första stora expeditionen genomfördes 1991 då Oden blev världens första icke atomdrivna ytfartyg att nå Nordpolen. Därefter har fartyget varit till Arktis vid ytterligare flera tillfällen och sammanlagt har drygt 20 polarforskningsexpeditioner genomförts.

Finansieringen av isbrytaren Oden skapades genom att skogsföretagen MoDo, SCA och Iggesund tillsammans bildade Svenskt Isbrytarkonsortium KB, vilka ägde Oden, och Sjöfartsverket hade henne på bareboat-charter de första 15 åren. Numera är Sjöfartsverket ägare och har driftansvaret för Oden liksom för de övriga svenska statsisbrytarna. Oden väger cirka 13000 ton, vilket är nästan dubbelt jämfört med Sjöfartsverkets andra isbrytare. De svenska statsisbrytarna har stor betydelse för sjöfarten till och från Sverige så att denna kan fungera året om. Isbrytarsäsongen är normalt från december till slutet av maj. Oden är något annorlunda jämfört med andra isbrytare genom att fartyget är bredare i fören jämfört med aktern. Under isbrytning spolas stora mängder vatten från munstycken i fören för att smörja skrovet och spola undan is som bryts loss.

Data om statsisbrytaren Oden

Längd: 107,75 meter
Bredd: 31,20 meter
Byggd: Götaverken Arendal, Göteborg, leverans 8 januari 1989
Hemmahamn: Norrköping
Maximalt antal personer ombord: 86
Huvudmaskineri: fyra Sultzer 8ZA 405, med en total effekt om 24 500 hk
Djupgående: 7,0-8,5 meter
Deplacement: 11 000-13 000 ton
Ägare: Sjöfartsverket
Fart i öppet vatten: 16 knop
Isbrytningsförmåga: 1,9 m tjock is vid 3 knop
Dieselolja: 4 370 m3
Smörjolja: 100 m3
Färskvatten: 310 m3
Ballastvatten: 3 650 m3
Färskvattengenerator: 20 m3/dag
Proviant: 80 personer/100 dagar (kan utökas)


Text: Lennart Bornmalm

Fler månadsfartyg.
Oden

Oden