LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG JANUARI 2017

Det finns många moderna kustfartyg som trafikerar våra vatten. Ett av dem är Naven som tillhör Thunbolaget i Lidköping. Här passerar hon Göteborg med full last av ved avsedd för bruken vid Vänern. Vi importerar ved från baltstaterna i stället för att hämta råvaran runt knuten. 

Fler månadsfartyg.
Kustfartyget Naven