LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG FEBRUARI 2020

Tyra Bratt levererades i mars 1923 till Brattrederierna från Kockums. Tyra Bratt sattes i fart på bolagets linjer till England. Den 9 april 1940 låg Tyra Bratt i Bergen vid den tyska ockupationen. Hon var destinerad till England men tyskarna förbjöd henne att avgå. En tysk prisbesättning övertog Tyra Bratt och avgick till Stavanger, och hon förklarades beslagtagen den 8 maj och skulle avgå till Tyskland. Den 16 maj tog tyskarna definitivt över Tyra Bratt, eftersom en tysk prisdomstol dömde ångaren att tillfalla Tyskland. Hon döptes om till Nogat, och hade turen att klara sig tills freden kom.

Vid krigsslutet 1945 kom hon under allierad kontroll, men inte förrän i maj 1947 återlämnades fartyget till Brattrederierna. Hon bogserades till Brattkoncernens varv i Lödöse för reparation och iordningställande. När detta var klarat fick hon namnet Hervor Bratt.

År 1960 såldes hon för 290 000 kr till Rederi AB Östersjön i Trelleborg, och gavs då namnet Vibeke Christensen. Hade man tur under de närmaste två åren kunde man få se henne komma ångade genom sin gamla hemmahamn Göteborg, på väg upp till Vänern. Isvintern 1962 − 1963 blev Vibeke Christensen infrusen i drygt två månader i Vejle. Rederiet klarade inte finanserna och gick i likvidation, och Vibeke Christensen lades upp hos Persöner i Ystad. Nu trodde man att hennes sista resa var gjord, men hon såldes den 4 juni 1963 på exekutiv auktion till Michael Hambury i Piraeus och blev omdöpt till Irene.

Hon såldes vidare 1964 till ett annat rederi i Piraeus och fick namnet till Flora A. År 1965 ändrades namnet till Flora Athanassiades. En tredje Piraeusredare tog över gamla Tyra Bratt 1966 och gav båten dess sista namn Giannakis F. Farten var mestadels mellan Svarta havet och Medelhavet med någon avstickare till Röda Havet.

Den 8 februari 1967 låg fartyget för ankar på den grekiska hamnstaden Lauriums redd med last av cement till Gibraltar. Brand uppstod midskepps och spred sig snabbt och på eftermiddagen sjönk hon, men besättningen räddades. Då hade hon sannerligen haft ett långt och omväxlande sjöliv!

Text: Eric Hallberg/Bertil Söderberg

Bilder: Bertil Söderbergs Brattsamling

Fler månadsfartyg.
Tyra Bratt

Nogat
  Ovan bild: Nogat
Hervor Bratt

Vibeke Christensen