LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG FEBRUARI 2018

De stora lotsfartygen Dithmarschen och Steinburg levererades i december 2017 till den statliga tyska sjöfartsmyndigheten, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes från Dockstavarvet. Dessa fartyg är de största Dockstavarvet byggt och förprojekterades av beställaren i samarbete med SVA i Potsdam. Därefter utfördes all konstruktion vid varvet med FKAB i Uddevalla som underleverantör. Huvuddimensionerna är 27,6 meters längd, 7 meters bredd och 2,6 meters djupgående vid fullastdeplacement på 120 ton. Stålskroven har byggts vid Riga Shipyard och bogserades därefter till Docksta för utrustning. Fartygen har utrustats med en Caterpillar CAT-C32 huvudmotor om 880 kW, CAT-ställbar propeller (Bergs) samt två CAT C4.4-generator-aggregat. Kontraktsfarten är 14 knop vid 85 procent MCR. Dithmarschen och Steinburg ersätter tre äldre lotsbåtar och opererar från Brunsbüttel vid Elbe för att betjäna fartygstrafiken på Hamburg och Kielkanalen. Detta är farvatten som vanligen har mycket besvärliga sjöförhållanden, exempelvis då det råder hård pålandsvind och utgående tidvattenströmmar på upp till 6 knop. Därför krävdes att fartygsvikten var på över 100 ton, vilket medför Dithmarschen och Steinburg är bland de största lotsfartyg som byggts i modern tid.

Fler månadsfartyg.
Lotsfartyget Dithmarschen