LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG FEBRUARI 2017

Kållandsö Varv vid Vänern har köpt försvarets bogserbåt A 372 Hera. Som civil har den fått namnet Trelle. Det rör sig om ett kvalitetsbygge som ÅSI-Verken i Åmål levererade 1971. Olle Norrman i Lidköping tog bilden. 

Fler månadsfartyg.
Bogserbåten Trelle