LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG FEBRUARI 2016

År 1963 byggdes ett lastfartyg vid Eriksbergs mekaniska Verkstad i Göteborg. Hon fick namnet Marieholm. Hon var avsedd att sättas in på olika linjer inom Broströmskoncernen där linjetonnage behövdes, men kunde också gå på den öppna marknaden. I samband med en charter till Canadian Gulf Line döptes fartyget i december 1966 om till Finland. År 1969 såldes fartyget till Thore-rederierna i Jonstorp, men fick hemort i Helsingborg. Efter det att chartern löpt ut såldes fartyget i april 1973 till Grekland, där hon döptes om till Irene M. I december 1979 fick hon sitt sista namn, Nestor Spirit, fortfarande under grekisk flagg. Hon anlände till Ningpo i Kina i januari 1985 för upphuggning.

Fler månadsfartyg
Lastfartyget Marieholm