LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG FEBRUARI 2015

På bilden ses DFDS Seaways nybygge Ark Germania försiktigt backa in till terminalen i Immingham den 29 maj 2014. Fartyget, som är ett ro-ro-fartyg med kapaciteten 3000 LAN-meter, är byggt i samarbete mellan rederiet och den tyska och danska försvarsmakten och kan även användas som militärt transportfartyg. Ark Germania levererades från Volkswerft i Stralsund i april 2014 och trafikerar linjen Esbjerg-Immingham. Fartyget har dimensionerna 196 x 34 meter, grosstonnaget är 33,313 ton och dödvikten på sommarfribord är 11,145 ton. Som framdrivningsmaskineri finns två MAN-B&W motorer typ 8S40ME-B9 på totalt 18160 kW. Servicefarten är 20,5 knop med en bunkerförbrukning av cirka 60 ton/dag. Fartyget har klass i Lloyds Register och för DIS-flagg.

Fler månadsfartyg.
Ro-ro-fartyget Ark Germania