LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG DECEMBER 2020

Bilden föreställer shelterdäckaren Brotrade på 10 700 dwt som lämnar Vancouver i mars 1967. ägarrederiet heter Rederi AB Timex i Göteborg, vilket ingick i Broströmskoncernen. Hon var byggd som Kungaland vid Eriksbergs Mek. Verkstad och levererad i januari 1951 till Ångfartygs AB Tirfing, även detta ingående i Broströmskoncernen.

Beträffande rederiet Timex finns en del att berätta. Bolaget hade bildats redan 1939 men började sin verksamhet under 1960. Affärsidén var att ta över och sysselsätta äldre fartyg från Broströms linjerederier som blivit över eller uppnått hög ålder. Avsikten var att bedriva trampfart eller tidsbefraktning till andra rederier. När rätt tillfälle inföll skulle fartygen säljas "till rätt pris".

Redan under det första verksamhetsåret överfördes fyra linjefartyg till det nya bolaget, nämligen Halland på 9 225 tdw som blev Broland, Vretaholm på 7 460 tdw som blev Broholm, Tamara på 10 330 tdw som blev Brosea och Birkaland på 4 700 tdw som blev Browind. Genom de nya namnet som började med Bro- markerades samhörigheten med Broströms. Fastygsskroven målades svarta och ett eget skorstensmärke infördes med ett svart T i en vit rundel på orange botten. Fartygens riggar målades i samma orange färg.

Paul Pålsson blev VD för det nya rederiet redan vid start. Han var redan sedan länge verksam i mäklarföretaget AB Aug. Leffler & Son som då ingick i Kihlströms svensk-norska rederigrupp i Göteborg. Ytterligare fem fartyg mellan 6 200 och 12 750 tdw tillfördes Timex verksamhet fram till jubileumsåret 1965. Då övertog Broströms samtliga aktier AB Aug. Leffler & Son, där Paul Pålsson redan var VD. En omstrukturering av verksamheten påbörjades och under Lefflerbolaget lades en rad verksamheter i Broströms som inte var linjesjöfart, bland annat Rederi AB Timex. Skorstensmärket ändrades nu till mer typisk Broströms-design med ett T på tre vågräta blå linjer på svart botten, vilket framgår av bilden på Brotrade.

Kungaland, som under sin tid i Tirfing synes ha sysselsatts av bl.a. Svenska Orient Linien, övertogs i november 1966 av Timex och blev dess tionde förvärv i ordningen med namnet Brotrade. Tiden hos Timex blev inte så lång. Under ett drygt år gick hon i trafik mellan USA:s västkust/Canada och Japan. I januari 1968 såldes Brotrade till en grekisk redare och fick namnet Prodromos Vita. I januari 1971 blev hon Beryl för ett liberiarederi och i mars 1972 hamnade hon hos ett Panama-rederi med nära kopplingar till kinesiska staten. Namnet blev nu Delima under först Somalia-, senare Panama-flagg. Under hösten 1980 kom Delima till Kaohsiung på Taiwan för att skrotas.

Verksamheten i Timex kom att förfoga över sammanlagt 14 fartyg av vilka Broholm kom att tjäna längst, i hela nio år. Från 1966 och framåt sysselsattes fartygen nästen undantagslöst i linjetrafik mellan Australien och Sydostasien för Southern Shipping och bar deras skorstensmärke, ett stort vitt malteserkors mot blå botten. Broströms ägde detta rederi tillsammans med William Charlick Ltd i Adelaide. Under 1974-75 skedde stora omstruktureringar av Southern Shippings linjeverksamhet. Den sammanslogs med Australia West Pacific Line, som ägdes av Hilleströms rederier i Helsingborg och tillfördes ett par till containerfartyg ombyggda bulkfartyg, Andros och Advara. De två kvarvarande Timex-fartygen avyttrades samtidigt till grekiska trampredare.

Text: Rickard Sahlsten

Fotot nedan visar Brotrade när hon lämnar Vancouver i mars 1967.

Fler månadsfartyg.
Brotrade