LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG DECEMBER 2017

Walleniusrederierna har beslutat att 10 svenskflaggade fartyg skall gå över till det nya tonnageskattesystemet. Ett av dessa är FIGARO , en LCTC ( Large Car Truck Carrier) byggd på Daewoo varvet i Korea 2011. Hon kan på 11 däck lasta 7879 bilar eller kombinationen 3508 bilar 432 bussar. Med bilar avses i detta fall Toyota RT43 som är standardmåttet (8,40 m3). Framdriften sker med en Koreanskbyggd MAN-B&W 8S60ME-C8 maskin på 19 040 kW. Fartyget är byggt till högsta klass i Lloyds Register.

Fler månadsfartyg.
Figaro