LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG AUGUSTI 2020

75 år fyller i år motorseglaren Kvartsita. Jubilaren föddes år 1945, vid Holms skeppsvarv på Råå. Samtidigt föddes hennes syster, Magnesita, som kom till vid Spillersboda varv. De båda systrarna var dock tämligen olika. Föräldrarna var Höganäsbolaget och de hade från början mycket bestämda avsikter med sina döttrar. Höganäsbolaget var ju bland annat sysselsatt med att tillverka keramikkärl av olika slag, och till den ändan behövdes olika slag av råmaterial. Både kvartsit och magnesit är mineral som är användbara vid tillverkning av eldfast gods, och namnen på de två döttrarna föll sig därför naturligt.

Tanken var att Kvartsita och Magnesita skulle sysselsättas med transport av dessa mineraler från Vänerhamnar, särskilt från Kilane i Dalsland, till Höganäs. Vid nedre Kilane och Valön bröts mängder av högkvalitativ kvarts och kvartsit. Båtarna fick inte vara alltför stora utan skulle kunna passa för slussarna i Göta älv. Dessutom kunde de på utresan ta med sig färdiga produkter i form av glaserat lergods till Göteborgsområdet och vidare upp i Vänern. Kvartsita och Magnesita var också billiga i drift, de kunde nämligen matas med Höganäsbolagets egen brännolja, framställd av stenkolstjära.

Men tidigt drabbades familjen av sorg då Magnesita under en kraftig orkan den 22-23 oktober 1948 förliste och drev i land vid Höganäs. Hon hämtade sig dock efter några års sjukskrivning och kunde sedermera säljas till Norge. Systern Kvartsita fick fortsätta ensam några år, men redan i åttaårsåldern visade det sig att hon inte kunde konkurrera med de lastbilar som nu snabbare kunde transportera mineralen till Höganäs. Höganäsbolaget var otacksamma föräldrar och sålde helt enkelt Kvartsita till Farsund i Norge år 1953.

Här på Sörlandet fick Kvartsita med de nya föräldrarna lära sig att föra andra laster. I samband med att hon fick nya kläder, bland annat togs hennes master bort och ersattes med kran och styrhytt, döptes hon också om till Bono. Nu fick hon transportera framför allt salt och virke längs hela Norges västkust. Troget tjänstgjorde Bono i det nya landet under många år, men år 1985 blev hemlängtan för svår och samtidigt hade några adoptivföräldrar på Skaftölandet i Bohuslän bestämt sig för att skaffa en ny telning. Tidigt på våren 1986 kunde de stolta föräldrarna, Föreningen För Fulla Segel, ta emot Bono, och nu fick hon åter ny beklädnad. Hon riggades om med nya fina master och blev helt enkelt en skonare. Midsommardagen 1987 blev en stor dag; under pompa och ståt döptes hon om till Kvartsita igen, och som dopgåva fick hon lov att göra en resa hem till sin födelseort, Höganäs. Man kan föreställa sig vilka känslor som återuppväcktes när Kvartsita fick återse Höganäs och även träffa sina gamla föräldrar, Höganäsbolaget.

Föreningen För Fulla Segel har varit mycket trogna och snälla föräldrar. Kvartsita har fått en extra järnköl för att få så stor segelarea som möjligt, och hon har dessutom försetts med ett stort antal kojplatser så att skolklasser skall kunna följa med på resorna. Under åren har Kvartsita blivit en mycket berest dam, hon har varit i de flesta hamnar längs Kattegatt och Skagerrak och även i östersjön. hon har medverkat i Tall Ships Race, i Västkustens Segelskuteträff och Nordisk seglats.

En stor ära vederfors Kvartsita då hon år 2002 blev K-märkt av Statens Sjöhistoriska museers fartygsråd och dessutom är hon klassad som traditionsfartyg av Sjöfartsinspektionen. I dag seglar hon stadigt vidare som skolfartyg med skolklasser och grupper av sjöfartsintresserade.

Förutom att hon blivit avfotograferad ett stort antal gånger, vilket bilderna i denna text visar, kan Kvartsita även beskådas som en fin modell på Kanalmuseet i Trollhättan.

Länspumpen gratulerar jubilaren och önskar Kvartsita fortsatt många lyckliga år på havets vågor.

Data för Kvartsita :
Galeasriggad vid leveransen utan toppstänger och utrustad med 130 hkr Skandia semidiesel. Skrovet av fura på ek. Dödvikt 145 ton som fraktskuta. Längt över allt 23,1 meter, bredd 6,9 meter och djupgående 2,7 meter. I dag är Kvartsita riggad som tvåmastskonare med 380 m2 segelarea och för nio segel. Hon har en huvudmaskin på 242 hk av märket Detroit V8 L 71.

Den som vill läsa mer om Kvartsita kan med fördel slå upp Länspumpen 1988/3 där Anders Olsson skriver trevligt under rubriken Kvartsita – Skaftö. Dessutom har Roland Ekeroth behandlat Kvartsitas och Magnesitas färder till Vänern i Länspumpen 2003/1 under rubriken Skånska strandhugg i Kilaneviken.

Text: Göran Sändare

Fler månadsfartyg.
Kvartsita
   Kvartsita – Skaftö    Foto: Krister Bång 2005

Kvartsita
   Kvartsita – Skaftö    Foto: Krister Bång 2006