LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG AUGUSTI 2018

Bogserfartyget Bamse - Mariehamn, byggd 1916 på Bergsunds Mekaniska verkstad, Stockholm är efter 102 år, still going strong. Nu ägd av Ab Isbjörn Oy (SubSea Mariehamn). Bamse har Åbo som utgångspunkt för sina uppdrag. Bryter ofta is runt Åland och i Åbotrakten. Övriga tider på året utför Bamse diverse bogseruppdrag.

Bamse har tidigare haft följande namn: Isbrytaren II-52, Pampus -58, Björn -64, Akke -11. Bamse var ångdriven fram till 1964.
Fotografiet är taget i Korrviks fiskhamn, Mariehamn, 10.3.2017.

Text: Per Lycke

Fler månadsfartyg.
Bamse