LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG AUGUSTI 2017

I augusti 2017 visade Terntank sitt senaste nybygge TERN OCEAN i Lysekil. Fartyget är det sista i en serie av fyra produkttankfartyg på 15 000 ton dw som byggts av Avic Dingheng i Kina. Fartyget är utrustat med en Dual-Fuel huvudmotor tillverkad av Wärtsilä för drift med LNG alternativt marin diesel. Med en avancerad skrovdesign för minskat motstånd och låg bunkerförbrukning, katalytisk rening av hjälpmotorernas avgaser samt LNG drift av huvudmotorn kan fartyget utsläpp av CO2, NOx och sotpartiklar reduceras till långt under IMO:s kommande krav för nybyggda fartyg.

Fler månadsfartyg.
Produkttankfartyget TERN OCEAN