LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG APRIL 2021

Kronprinsessan Victoria och systerfartyget Prinsessan Birgitta markerade både höjd- och slutpunkten i Sessanlinjens historia. Här hade rederiet byggt in allt det kunnande som de hade samlat på sig under mer än 40 års trafik på linjen Göteborg-Frederikshavn. Samtidigt hade man tagit höjd för det stordriftstänkande som skulle känneteckna den framtida färjesjöfarten. Kronprinsessan Victoria erbjöd något helt annat än de tidigare färjorna på linjen.

Den här färjan byggdes av Götaverken Arendal med dimensionerna 150 x 26 meter och med dubbla lastdäck för lastbilar. Det gav en kapacitet på 1 300 lanemeter vilket notsvarade cirka 70 lastbilar. Alternativt kunde 700 personbilar tas ombord. även för varvet blev Kronprinsessan Victoria en höjdpunkt och nästan också en slutpunkt. Det tidiga 1980-talet var oroliga år i varvs- och sjöfartsbranschen.

Passagerarinredningen förlades till två däck med buffetrestaurang, à la carte restaurang, kafeteria, två barsalonger och en självbetjäningsaffär. I restaurangerna kunde stängda avdelningar avskiljas för slutna sällskap och inte minst konferenser. En av barerna var en stor terrasserad salong med scen och dansgolv. Något liknande fanns knappt på den tidens kryssningsfartyg.

Kronprinseesan Viktoria
Från Stenas arkiv

Föröver på båda däcken placerades huvudsakligen 2-bäddshytter med dusch/toalett med sammanlagt 400 bäddar. Under bildäcket fanns en enklare avdelning med 216 så kallade couchetter.

Huvudmaskinerna bestod av fyra Nohab-Wärtsilä-motorer kopplade två och två till var sin propelleraxel. De utvecklade 15 360 kW gav en marschfart på 20,5 knop. De tre hjälpmaskinerna var av samma typ men med färre cylindrar.

Under byggtiden tillstötte problem. Stena Line beställde också två nya Frederikshavnsfärjor med motsvarande storlek och standard. Att sätta in alla fyra skulle ha inneburit en ekonomisk katastrof för båda rederierna. Regeringen ville av varvspolitiska skäl att Götaverken Arendal skulle fortsätta bygga Sessanfärjorna.

Kronprinseesan Viktoria
Kronprinsessan Viktoria innan leverans till Stena (Foto: Conny Wickberg).

Fartygskreditnämnden såg däremot inte Sessanlinjen som någon säker betalare av lån. Stena var den mest kapitalstarka aktören. I periferin fanns DFDS som vid den här tiden expanderade starkt inom färjesektorn. Resultatet blev att Stena köpte Sessanlinjen.

Kronprinsessan Victoria kom därför aldrig att segla för det rederi som beställde henne. Istället blev fartyget Stena Lines trumfkort först på Frederikshavnslinjen, sedan på Kiellinjen. Hon var ett mycket välbyggt och välplanerat fartyg som både passagerare och besättning älskade.

Karriären i Stena Line har varit mycket lång. Med olika namn har färjan också seglat på linjerna Oslo-Frederikshavn, Hoek van Holland-Harwich, Karlskrona-Kiel och sedan 19 år på linjen Fishguard-Rosslare med en överfartstid på 3,5 timmar, ungefär samma som för Göteborg-Frederikshavn. Under 2020 genomgick Stena Europe, som hon heter idag, en omfattande teknisk renovering. Den 40-åriga färjan ser ut att kunna ha många framför sig i Stena Lines tjänst. Det är en riktig trotjänare.

Läs mer om Kronprinsessan Victoria i en längre artikel i Länspumpen 2021-2 som kommer i juni 2021.

Text: Anders Bergenek


Bilden nedan visar Kronprinsessan Viktoria i maj 1982. (Foto: Rickard Sahlsten)

Fler månadsfartyg.
Kronprinsessan Viktoria