LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG APRIL 2020

Fiskebåten Diana byggdes 1949 på Hasslö Båtvarv (nybygge nr 259) och levererades som KA 377 Diana av Inlängan. I oktober 1967 såldes hon till Torhamn. Hon behöll namnet men fick nytt registernummer KA 13. I september 1970 kom hon till Klintehamn på Gotland nu med registernummer VY 4. Affären gick tillbaka och fartyget var sedan hemma i Torhamn utan registernummer fram till 1977 då hon blev SD 304 Diana av Strömstad.

År 1984 kom hon till Valdemarsvik som NRG 75 Madeira och ett år senare till Kvarsebo som NRG 27 Salmo. I augusti 1999 återkom hon till Blekinge som KN 79 Diana av Ronneby och fortsatte i november 2006 till Halmstad som HD 1 Diana. I augusti 2009 blev det Sandhamn i Blekinge som KA 7 Diana innan hon i april 2014 kom till Oxelösund.

I september 2018 såldes hon till Peter Sörensen, Mariehamn, Åland och registrerades här som AAL - 3698 Diana.

Text: Per Lycke      Källa: Sven Sjöstrand/Krister Bång

Bilden nedan visar Diana i Mariehamn 2019-10-06. Foto: Per Lycke

Fler månadsfartyg.
Diana