LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG APRIL 2019

Wilsonrederierna i Hull startade tidigt med passagerartrafik mellan Göteborg och Hull. Det rörde sig om emigranter som skulle till USA och resan från Göteborg till Hull utgjorde den första etappen. Passagerartrafiken kom att tas upp igen 1954 då det kombinerade last/passagerarfartyget Rollo levererades från Henry Robb Shipyard i Leith. Rollo hade en dödvikt på runt 2 500 ton. Märkligt nog hade hon en ångmaskin trots att hon byggdes så sent. Rollo utnyttjades i trafiken över Nordsjön fram till 1966 då det större passagerarfartyget Spero tog över trafiken.

Text: Eric Hallberg


Fler månadsfartyg.
Rollo