LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG APRIL 2018

Bulkfartyget Greta Thulin blev det sista fartyget som gled nedför en av stapelbäddarna på Götaverkens Cityvarv mitt i centrala Göteborg, den 16 april 1968. Dagen blev historisk då en epok gick i graven. Det sedan några år tillbaka nybyggda Arendalsvarvet tog nu över all nybyggnadsproduktion.

I dopet fick fartyget heta Greta Thulin. Drygt två månader efter sjösättningen levererades Greta Thulin den 27 juni 1968. Beställare var ett partrederi med Torbjörn Öström i Enebyberg och med Stockholm som hemort. Hon kom att segla för Nordström & Thulin i Stockholm som ägde 6/10 delar samt Nordström & Thulin Rederiagentur AB som ägde 4/10 delar. Hon var på 38 800 tdw och hade en Götaverken motor på 12 050 hkr.

Den 5 september 1977 kolliderade Greta Thulin med m/s Pioneer utanför Cristobal varvid Greta Thulin fick omfattande skador. 1979 såldes Greta Thulin för 4 050 000 US dollar till Sea Bulkstream Inc. i Monrovia, som gav nyförvärvet namnet Ocean Girl. Övertagandet skedde i New Orleans. Den 11 juli 1984 var det dags för en ny ägare, Acomarit Services Mar. SA i Genéve, att ta över Ocean Girl. Nytt namn blev Caroline. Fortfarande med Monrovia som hemort. Ännu en ägare, Cape Palmas Ltd i Monrovia, tog över fartyget men sålde i sin tur henne till kinesiska upphuggare. Hon anlände till Shanghai i juni 1986.

Aderton år fick Greta Thulin segla på haven innan det var slutseglat. Jag minns mycket väl när fartyget gled ned i Göta älv eftersom jag arbetade på både Götaverken Cityvarvet och Arendalsvarvet mellan 1962 och 1969.

Tilläggas bör att Consafe byggde sin första bostadsrigg Safe Astoria i Cityvarvets flytdocka nummer 5 år 1979. Bostadsplattformsriggen (Myndighetens beteckning för Safe Astoria) är dock inte att betrakta som ett fartyg i gängse mening även om den kunde gå för egen maskin.

Text: Bertil Söderberg

Fler månadsfartyg.
Greta Thulin
Arkivbild Bertil Söderberg
Greta Thulin
Arkivbild Bertil Söderberg
Greta Thulin
Arkivbild Bertil Söderberg