LÄNSPUMPEN    sjöfartshistorisk tidskrift
 START  SENASTE NUMREN ÖPPET ARKIV ARTIKLAR MÅNADSFARTYG

MÅNADSFARTYG APRIL 2015

På Izmirs soldränkta redd återfanns den 26 maj 2009 den italienska torrlastaren Santa Maria om 4 954 ton dw. Fartyget hade ett svenskt förflutet eftersom hon byggdes 1974 på Falkenbergs varv som Thunbolagets Alice. Hon såldes utomlands 1993 och slutade sina dagar som Santa Maria i Aliaga, Turkiet dit hon anlände den 11 april 2012 för upphuggning.

Foto Krister Bång. 

Fler månadsfartyg.
Torrlastaren Santa Maria